Høringssvar

Emne
Viser 71-80 af 108 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
19.08.2020 · Høringssvar

18082020 - Landsbyggefondens rammer i 2021-2026 (Boligaftalen del 2)

Høring over Boligaftalen af d. 19. maj 2020, hvor der efterfølgende tages stilling til Landsbyggefondes rammer for 2021-2026. Det skal afvikle Landsbyggefondens resterende venteliste til renoveringsstøtte for årene 2021-2026.

12.08.2020 · Høringssvar

10082020 - Udlevering af oplysninger ved til- og fraflytninger

Høring over ændring af lov om Det Centrale Personregister. Det handler bl.a. om en regulering af udlevering af oplysninger om til- og fraflytning i almene boligorganisationer.

28.07.2020 · Høringssvar

28072020 - Revideret vejledning til hvidvaskloven

Høring over Finanstilsynets reviderede vejledning om bl.a. kundekendskabsprocedure, herunder indhentelse og kontrol med identifikationsoplysninger af reelle ejere samt indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere.

10.07.2020 · Høringssvar

07072020 - Grøn screening

Høring over grøn screening i forbindelse med Grøn Boligaftale 2020, hvorefter renoveringsprojekter i Landsbyggefonden afvikles.

03.07.2020 · Høringssvar

03072020 - Digital Post fra offentlige afsendre

Lovforslaget skal sikre hjemmel til overgangen til den kommende it-løsning. Digitaliseringsstyrelsen hjemtager ejerskabet for løsningen.

03.07.2020 · Høringssvar

12062020 - Fusion af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse

Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og ændring af lov om almene boliger. Ændringerne omhandler en sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse, ophør af fremtidige forsikringssager vedrørende bygningsfornyelse samt ophævelse af grøn byfornyelse.

25.06.2020 · Høringssvar

24062020 - Etablering og drift af ladestandere og deltagelse i arealudviklingsselskab

Høring over ændring af bekendtgørelse om sideaktiviteter for almene boliger m.v. Høringen vedrører to ændringer af bekendtgørelsen, henholdsvis en hjemmel til at kunne etablere og drifte ladestandere samt at kunne deltage i et arealudviklingsselskab.

04.06.2020 · Høringssvar

29052020 - Kompensation til boliglejere ved nye ejendomsvurderinger

Ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love som følge af aftale om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatning af d. 15 maj 2020.

04.06.2020 · Høringssvar

31052020 - Forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2020 (Boligaftalen del 1)

Høring over ændring af lov om almene boliger m.v. som følge af Boligaftalen af d. 19 maj 2020 om ekstraordinær forøgelse af renoveringsrammen til renovering i 2020. Lovforslaget muliggør, at en stor del af ventelisten til renoveringsstøtte i Landsbyggefonden kan afvikles.

30.04.2020 · Høringssvar

30042020 - VE-bonusordning og grøn pulje

Lovforslaget bliver fremsat som følge af klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020. Forslaget indgår i et forslag om ændring af lov om at fremme vedførende energi. Det foreslås, at der indsættes en forpligtelse for opstillere af VE-anlæg til at betale et engangsbeløb pr. MW landvind-ækvivalenter til kommunen.

1
7 8 9 10 11
Søger du bolig? - Klik her