Høringssvar

Emne
Viser 61-70 af 108 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
12.10.2020 · Høringssvar

17092020 - Nye normalvedtægter for ejerforeninger

Høring over to nye bekendtgørelser om normalvedtægter for henholdsvis ejerforeninger og ejerforeninger etableret ved salg efter kapitel 5 a i lov om almene boliger mv. Ændringerne sker som følge af den nylige revision af ejerlejlighedsloven.

12.10.2020 · Høringssvar

14092020 - Ny bekendtgørelse om udvidelse af tilskud til energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse

Høring over ny bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse, hvor tilskudsordningen udvides i forhold til den gældende bekendtgørelse samt andre tilpasninger.

12.10.2020 · Høringssvar

18092020 - Forlængelse af friplejeboligleverandørens kapitalindskud

Supplerende høring over boligaftalen af d. 19. maj 2020, hvor det efterfølgende er blevet besluttet, at forlængelsen af Landsbyggefondens differentierede grundkapital også skal gælde for friplejeboligleverandørens kapitalindskud.

12.10.2020 · Høringssvar

21092020 - Sammenskrivning af lov om leje og lov om boligforhold

Høring over lovforslag om en ny lov om leje og en ny lov om boligforhold. Der er tale om en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven, som er en udmøntning af lejelovsforliget af d. 11 juni 2014.

14.09.2020 · Høringssvar

09092020 - Lovforslag om spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning

Høring over lovforslag om udvidelse og ensretning af reglerne for spildevandsforsyningsselskabernes projekter. Ændringerne kommer primært til at vedrøre rammerne for spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning.

11.09.2020 · Høringssvar

09092020 - Tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr

Høring over ændring af bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr. Ordningen kaldes "skrotningsordningen". Ændringen af bekendtgørelsen medfører, at gasfyr også indgår som en del af skrotningsordningen med tilskud til etablering af individuel varmepumpe.

11.09.2020 · Høringssvar

10092020 - Nye krav om oplysninger ved energiforbrug og fakturering

Høring over bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejers oplysningsforpligtelser over for slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering. Bekendtgørelsen implementerer kravene efter EU dirketivet 2018/2002 af 11. december 2018.

24.08.2020 · Høringssvar

21082020 - Krav om fjernaflæsning ved nyinstallerede energimålere

Høring over ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, som skal implementere de opdaterede krav i EU direktivet af 11. december 2018. Opdateringen af direktivet medfører, at nyinstallerede målere skal være fjernaflæselige senest d. 1. januar 2027.

24.08.2020 · Høringssvar

24082020 - Tag-over-hovedet-garanti, digitalisering af den almene sektor og forsøg med opsigelse af almene ældre- og plejeboliger

Lovforslaget består af tre dele: Den første del skaber hjemmel for, at kommuner kan etablere en ordning, der tilbyder unge uddannelsessøgende et midlertidigt sted at bo inden studiestart. Den anden del vedrører digitalisering af den almene boligsektor gennem digital post. Den tredje del indfører en forsøgsbestemmelse til at kunne opsige lejere af almene ældre- og plejeboliger.

24.08.2020 · Høringssvar

24082020 - Implementering af elmarkedsdiretivet i elforsyningsloven

Høring over ændring af lov om elforsyning. Ændringerne implementerer elmarkedsdirektivet. Netvirksomheder skal optræde som neutrale markedsformidlere ved anskaffelse af elektricitet til dækning af nettab.

1
6 7 8
11
Søger du bolig? - Klik her