Høringssvar

Emne
Viser 41-50 af 101 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
23.11.2020 · Høringssvar

23112020 - Vejledning til målerbekendtgørelsen

Høring over udkast til en revision af vejledningen til målerbekendtgørelsen som skal uddybe og præcisere bestemmelserne i bekendtgørelse om individuel måling, der var i høring tidligere på året.

23.11.2020 · Høringssvar

23112020 - Ændring af lov om fremme af besparelser

Høring om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, m.fl. for at implementere energiaftalen fra 22. juni 2020.

20.11.2020 · Høringssvar

17112020- Delvis implementering af VE -direktivet

Høring om ændring af lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, biobrændstofloven og forskellige andre love som skal gennemføre dele af direktiv om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder. Bl.a. implementeres reglerne om borgerenergifællesskaber i dansk lovgivning.

16.11.2020 · Høringssvar

16112020 - Ændring af anmeldelsesordning

Høring over ændring af anmeldelsesordning i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Anmeldelsesordningen vedrører boliger, der lejes ud. Det giver kommunen forhåndsviden om potentielle problemer ved boligerne. 

09.11.2020 · Høringssvar

09112020 - Bekendtgørelser, der implementerer elmarkedsdirektivet

Høring over 11 ændringsbekendtgørelser som skal implementere elmarkedsdirektivet, der har været i høring tidligere på året (ændring af lov om elforsyning).

09.11.2020 · Høringssvar

09112020 - Ny affaldsbekendtgørelse og affaldsregisterbekendtgørelse

Høring over en ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen. Ændringerne i affaldsaktørbekendtgørelsen betyder, at kommunerne i videre omfang får frihed til fastsættelsen af affaldstakster samt mulighed for at sanktioner borgere, som ikke kan godtgøre, at affaldet er håndteret korrekt efter kommunens anvisning. Derudover indarbejdes tidligere ændringer af bekendtgørelsen.

06.11.2020 · Høringssvar

06112020 - Bekendtgørelser om spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning

Bekendtgørelserne har til formål at følge op på det lovforslag om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven og lov om vandløb som netop har været i høring.

06.11.2020 · Høringssvar

05112020 - Ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Ændring af bygningsreglementet medfører en forlængelse af overgangsordningen for anerkendte statestikker og en udvidelse af risikoklasse 1 til at omfatte forsamlingshuse.

04.11.2020 · Høringssvar

03112020 - Ændring af ejendomsvurderingsloven

Høring over ændring af ejendomsvurderingsloven, hvor vurderingsmodellen for erhvervsejendomme, herunder almene boliger, foreslås at blive markant ændret. For de almene boliger lægges der op til, at ejendomsvurderingen fremover skal ske efter samme model som den nuværende model for ejerboliger. Der lægges også op til en ændring væk fra grundresidualprincippet og over til en alternativomkostningsmodel, hvorefter grundværdien for en erhvervsejendom skal ansættes med udgangspunkt i grundværdien for ejerboliger i samme område.

02.11.2020 · Høringssvar

02112020 - Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelsen gennemfører dele af klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020. Ændringerne består af godkendelse af fjernvarmeprojekter uden sammenligning med fossile alternativer.

1
4 5 6
11
Søger du bolig? - Klik her