Høringssvar

Emne
Viser 41-50 af 122 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
15.07.2021 · Nyheder fra BL

15072021 - Lovfæstelse af kommunernes pligt til kontrol med CPR

Med lovforslaget foreslås det bl.a. at lovfæste kommunernes forpligtelse til at foretage en forebyggende og kontrollerende indsats med henblik på at sikre korrekt registrering i CPR. 

15.07.2021 · Nyheder fra BL

15072021 - Ændring af bekendtgørelse om Bygningspuljen

Det skal fremover være muligt for bygningsejere at søge om tilskud til store varmepumpeanlæg. Det medfører en højere tilskudstakst end normale varmepumper. Herudover vil det også blive muligt at konvertere til store varmepumpeanlæg i kombination med ventilation, hvilket det ikke tidligere har været muligt at søge tilskud til.

14.07.2021 · Nyheder fra BL

14072021 - Udvidelse af byggelovens formål og ny bemyndigelsesbestemmelse

Med lovforslaget foreslås det at udvide byggelovens formål, så lovens formål rummer hensynet til klima og ressourcer samt hensynet til økonomisk bæredygtighed. Derudover foreslås det, at der indføres bemyndigelsesbestemmelser til fastsættelse af krav til byggeriets klimapåvirkning i Bygningsreglementet.

30.06.2021 · Nyheder fra BL

30062021 - Forsøg med undladelse af opkrævning af gebyr for klagenævnene

Det foreslås, at der indføres hjemmel til, at Indenrigs- og Boligministeren kan udstede nærmere regler om, at kommunerne efter nærmere betingelser kan undlade at opkræve gebyr ved behandling af sager for husleje-, anke- og beboerklagenævnene. Bestemmelsen indføres i lovgivningen som en forsøgsordning, som kan vare i en periode på op til 2 år.

08.06.2021 · Nyheder fra BL

08062021 - Styrkelse af fremlejetagernes retssikkerhed

Lovforslaget har til formål at styrke fremlejetageres retssikkerhed i fremlejeforhold. Lovforslaget ændrer kun i den private lejelov og i boligreguleringsloven.

19.05.2021 · Nyheder fra BL

07052021 - Danmarks langsigtede renoveringsstrategi

Strategien skal medvirke til at opfylde EU's langsigtede mål for 2050 om at reducere drivhusgasemissionerne med 80-95 pct. i forhold til 1990. Målet er at opnå en yderst energieffektiv bygningsmasse senest i 2050 og lette den omkostningseffektive omdannelse af eksisterende bygninger til næsten energineutrale bygninger.

19.05.2021 · Nyheder fra BL

12052021 - Vejledning om fortætning i almene boligafdelinger

Som følge af et stigende efterspørgslen for flere boliger, har Bolig- og Planstyrelsen sendt en vejledning om boligbyggeri ved fortætning i almene boligafdelinger i høring. Vejledningen skal skabe et overblik over principperne ved vurderingen af muligheden for fortætning, processen efter beslutningen om fortætning mv.

24.03.2021 · Nyheder fra BL

24032021 - Midlertidig forlængelse af fristen for aflevering af forbrugsregnskaber for erhvervslejemål

Formålet med bekendtgørelsen er at hindre risiko for yderligere smitte med covid-19. Bekendtgørelsen og dermed muligheden for at forlænge fristen gælder alene for forbrugsregnskaber i erhvervslejemål, hvor det er en forudsætning, at der sker fysisk aflæsning af målere i lejemålene.

24.03.2021 · Nyheder fra BL

24032021 - Forlængelse af frister for forbrugsregnskaber i almenlejeloven

Formålet med bekendtgørelsen er at hindre risiko for yderligere smitte med covid-19. Bekendtgørelsen og dermed muligheden for at forlænge fristen i almenlejeloven og lejeloven gælder alene for forbrugsregnskaber i beboelseslejemål, hvor det er en forudsætning, at der sker fysisk aflæsning af målere i lejemålene.

15.03.2021 · Nyheder fra BL

12032021 - 2. høring over ny lov om leje og lov om boligforhold

Lovforslagene om en ny lov om leje og en ny lov om boligforhold var i høring i sommeren 2020. I 2. høringsrunde er der nu tale om endelige udkast til to lovforslag. Lovforslagene er en udmøntning af den del af lejelovsforliget af 11. juni 2014, som omhandler en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. 

1
4 5 6
13
Søger du bolig? - Klik her