Høringssvar

Emne
Viser 31-40 af 101 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
08.03.2021 · Høringssvar

08032021 - Ændring af bekendtgørelse om bygningspuljen

På baggrund af erfaringer fra Bygningspuljens udrulning i 2020 foreslås der nogle justeringer af teknisk karakter, herunder fastsættelse af ansøgningsrunder. Derudover foreslås der en differentieret model for sænkelse af tilskudssatserne for at sikre, at der er midler tilbage i puljen henover hele året.

03.03.2021 · Høringssvar

23022021 - Tidligere hårde ghettoområder, som er omfattet af en udviklingsplan

Intentionen med lovforslaget er at præcisere, hvilke regler der gælder, når et boligområde ikke længere opfylder kriterierne for at være defineret som et hårdt ghettoområde. Der præciseres bl.a. omkring kravene om udviklingsplan, genhusningsreglerne, udlevering af straffeattester ved udlejning mv.

19.02.2021 · Høringssvar

18022021 - Forlængelse af hjemmel til at indføre midlertidige regler på boligområdet

Lovforslaget giver indenrigs- og boligministeren hjemmel til ved bekendtgørelse at forlænge fristen til at aflægge forbrugsregnskaber midlertidigt.

10.02.2021 · Høringssvar

09022021 - National affaldsplan

Den nationale affaldsplan erstatter de tidligere ressourceplaner for affaldshåndtering fra 2014 og 2015. Planen indeholder mål for affaldsforebyggelse og -håndtering. Planen understøtter klimalovens mål om 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030. 

29.01.2021 · Høringssvar

28012021 - Ikke længere pligt til revision af kontantreglen

Lov om betalinger foreslås ændret således, at § 155 om erhvervsministerens pligt til at fremsætte forslag til revision af kontantreglen fjernes. Erhvervsministeren er herefter ikke forpligtet efter loven til at fremsætte forslag om revision af dispensationsadgangen, som blev indført i betalingsloven i 2018. 

21.12.2020 · høringssvar

18122020 - Ny hjemmel om serviceordninger i lov om private fællesveje

Kommunerne og de private grundejere får ved ny hjemmel mulighed for ved gensidig aftale at indgå serviceordninger for vintervedligehold og renholdelse af private fællesveje, der hvor grundejeren ellers har forpligtelsen. 

18.12.2020 · Høringssvar

11122020 - Udvidelse af ordning om udslusningsboliger

Der er stillet lovforslag om udvidelse af målgruppen for udslusningsboliger, som også giver mulighed for at anvende ungdoms- og ældreboliger som udslusningsbolig. 

18.12.2020 · Høringssvar

17122020 - Nye retningslinjer for altaner i Københavns Kommune

Teknik- og Miljøudvalget har på baggrund af en revision af retningslinjerne for altaner udstedt nye retningslinjer, der skal sikre en bevaring af kvaliteten i bygningsmassen i København samt fastholde kvaliteter i byens arkitektoniske udtryk.

18.12.2020 · Høringssvar

10122020 - Forsyningstilsynets vejledende udtalelse om varmeforsyningsloven og køb af grøn energi

Forsyningstilsynets vejledende udtalelse på baggrund af en forespørgsel om, hvorvidt varmeforsyningslovens prisbestemmelser tillader varmeforsyningsvirksomheder at indregne omkostninger til certifikater på køb af grøn energi. 

 

 

25.11.2020 · Høringssvar

25112020 - Nye gebyrer på byggeområdet

Høring over ændringer af trafik-, bygge- og boligstyrelsens gebyrer for byggeskadeforsikring, kommunalbestyrelsens gebyr for behandling af ansøgninger efter byggeloven m.v.

1 2 3 4 5
11
Søger du bolig? - Klik her