Høringssvar

Emne
Viser 21-30 af 122 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
08.06.2022 · Nyheder fra BL

08062022 - Bekendtgørelse om puljer til etablering af særligt billige boliger og midlertidig nedsættelse af huslejen

Lovændring om etablering af fonden for blandede byer og Landsbyggefondens driftsstøtte m.v. (vedtaget den 9. juni 2022) indeholder initiativer til at fremme byggeriet af billige almene boliger med støtte fra fonden for blandede byer. Nærmere regler om fordeling af to puljer fastsættes i bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger og tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne. Fælles for puljerne er, at der skal foreligge en plan for bekæmpelse af hjemløshed.

08.06.2022 · Nyheder fra BL

08062022 - Bekendtgørelse om bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med nye almene boliger

Lovændring om etablering af fonden for blandede byer og Landsbyggefondens driftsstøtte m.v. (vedtaget den 9. juni 2022) indeholder initiativer til at fremme byggeriet af billige almene boliger med støtte fra fonden for blandede byer. Nærmere regler om fortætningsbidraget fastsættes i bekendtgørelse om bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med nye almene boliger.

 

08.06.2022 · Nyheder fra BL

08062022 - EU-Kommissionens meddelelse: ”EU Solar Energy Strategy” – støtterammer for VE-systemer på tagarealer

Med meddelelsen ”EU Solar Energy Strategy” understreger Kommissionen, at energifattige og udsatte forbrugere i medlemsstater skal sikres adgang til solenergi, fx gennem almene boliganlæg, energifællesskaber eller finansieringsstøtte til enkelte installationer. Derudover skal der etableres robuste støtterammer for VE-systemer på tagarealer, herunder i kombination med energilagring og varmepumper

08.06.2022 · Nyheder fra BL

08062022 - EU-Kommissionens ændringer i direktivet for vedvarende energi (VE-direktivet), direktivet for bygningers energimæssige ydeevne (bygningsdirektivet) samt direktivet for energieffektivitet (EE-direktivet)

Europa-Kommissionen har den 18. maj 2022 offentliggjort deres REPowerEU plan, som indeholder en række strategier og tiltag. Herunder er Kommissionen kommet med et forslag til ændringer af hhv. VE-, EE- og bygningsdirektivet.

02.06.2022 · Nyheder fra BL

02062022 - EU-Kommissionens meddelelse: ”REPowerEU Plan” – mål om installation af mere end 320 GW solcelleenergi senest i 2025

Med meddelelsen ”REPowerEU Plan” opfordrer EU-Kommissionen medlemsstaterne til bl.a. at fremskynde gennemførelsen af elektricitetsdirektivet, så forbrugerne kan deltage på energimarkederne (individuelt, via energifællesskaber eller kollektive ordninger for egetforbrug) med henblik på at producere, forbruge, sælge eller dele vedvarende energi, med mål om installering af mere end 320 GW solcelleenergi senest i 2025, hvilket er over det dobbelte af det nuværende niveau, og næsten 600 GW i 2030.

23.05.2022 · Nyheder fra BL

22052022 - Krav i bygningsreglementet til beregning af klimaaftryk samt CO2-grænseværdi

Med ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) indføres krav om beregning af klimapåvirkning af nybyggeri for at synliggøre bygningens klimapåvirkning og dermed påvirke bygherrer til at træffe mere klimabevidste valg. Derudover indføres bl.a. krav om CO2-grænseværdi svarende til 12,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år for nybyggeri større end 1.000 m2.

28.04.2022 · Nyheder fra BL

26042022 - Mulighed for indkvartering af ukrainske flygtninge i udsatte boligområder

Formålet med lovforslaget er bl.a. at sikre, at kommunerne fortsat kan tilbyde indkvartering mm. til personer, der er fordrevet fra Ukraine, herunder midlertidige opholdssteder eller permanente boliger i udsatte boligområder. Derudover skaber lovforslaget mulighed for tilpasning af regler om boligstøtte og børnetilskud samt tilpasning af sundhedsvæsenets ressourcer mv.

11.04.2022 · Nyheder fra BL

11042022 - Ændring af Energioplysningsbekendtgørelsen

Med ændringen foreslås det, at varmedistributionsvirksomhedernes rangeringskategori ift. drivhusgasudledning skal fremgå af fakturaer til slutkunden/slutbrugeren, at varmedistributionsvirksomheder skal udarbejde og offentliggøre planer for grøn omstilling samt sikring af let adgang til supplerende oplysninger om forbrug for slutkunder med fjernaflæste varmefordelingsmålere.

31.03.2022 · Nyheder fra BL

3103202 - Afskaffelse af den grønne check og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag

Lovforslaget indeholder en nedsættelse af elafgiften for at give husholdningerne større incitament til at få en ladestander eller varmepumpe som supplerende opvarmning. Herudover foreslås bl.a. afskaffelse af den grønne check for ikkepensionister samt en forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag, så det bedre kan betale sig at arbejde.

29.03.2022 · Nyheder fra BL

29032022 - Engangsvarmecheck til husstande med lav indkomst

Lovforslaget omhandler en målrettet og midlertidig engangsvarmecheck, der skal afbøde den ekstraordinære situation med prisstigninger på el og gas, som i fyringssæsonen 2021-2022 rammer mange danskere uden store indtægter hårdt.

1 2 3 4 5
13
Søger du bolig? - Klik her