Høringssvar

Emne
Viser 21-30 af 140 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
13.03.2023 · Nyheder fra BL

13032023 - Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren

Lovforslaget indebærer bl.a. en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren, hvor kommunale forbrændingsanlæg selskabsgøres i A/S eller ApS og skal konkurrere om det forbrændingsegnede affald, så det behandles mest miljørigtigt, bedst og billigst.

24.02.2023 · Nyheder fra BL

24022023 - Ny ejendomskattelov og ændring af ejendomsvurderingsloven mv.

Hovedformålene med lovforslagene er at implementere de resterende dele af boligskatteforliget fra 2017 og kompensationsaftalen fra 2020. Hovedlovforslaget omfatter lavere satser for ejendomsværdiskat og grundskyld samt loft over satser for grundskyld og dækningsafgift mv. Med følgelovforslaget indføres bl.a. regler om en afregningsordning som følge af statens overtagelse af opkrævningen af kommunale ejendomsskatter, samtidig med, at der indføres et loft for, hvor meget de almene boliger må stige i ejendomsskat frem med 2040.

23.02.2023 · Nyheder fra BL

23022023 - EU-Kommissionens forslag til gennemførelsesretsakt om adgang til måle- og forbrugsdata mm.

Høringen vedrører EU-Kommissionens forslag til gennemførelsesretsakt om interoperabilitetskrav og ikke-diskriminerende og transparente procedurer for adgang til måle- og forbrugsdata.

23.02.2023 · Nyheder fra BL

23022023 - Loft over indtægter fra elproduktionen

Indtægtsloftslovens formål er at gennemføre et obligatorisk loft over markedsindtægter på 180 EUR pr. MWh for elektricitet, jf. Rådets forordning (EU) om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser. Reglerne gælder i perioden fra den 1. december 2022 til den 30. juni 2023.

17.02.2023 · Nyheder fra BL

17022023 - Ændring af driftsbekendtgørelsen - nye regnskabskrav vedr. aflønning af direktører og vederlag til organisationsbestyrelsesmedlemmer samt ny model for kapitalforvaltning

Ny model for kapitalforvaltning giver boligorganisationerne mulighed for at investere op til 30 pct. af afdelingernes henlæggelsesmidler i noterede aktier og virksomhedsobligationer. Landsbyggefonden vil varetage en tilsynsrolle i forhold til et løbende tilsyn med den enkelte boligorganisations forvaltede midler og investeringsstrategi. Med indførelse af nye regnskabskrav sikres bl.a. gennemsigtighed i investeringer og i boligorganisationernes aflønning af direktører og udbetaling af vederlag til organisationsbestyrelsesmedlemmer.

14.02.2023 · Nyheder fra BL

14022023 - Energimærkning af bygninger

Formålet med bekendtgørelsen er at konsekvensrette som følge af ændringer i bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter samt anden lovgivning. Derudover er formålet at slette muligheden for at udarbejde energimærkning efter ’målt forbrug’.

21.11.2022 · Nyheder fra BL

21112022 - EU-Kommissionens forslag til forordning om Short Term Rental Initiativ

Forslagets hovedformål er at ensrette og forbedre rammerne for datagenerering og -deling vedr. kortidsudlejning i hele EU samt at øge gennemsigtigheden i sektoren for korttidsudlejning.

11.11.2022 · Nyheder fra BL

11112022 - Accelerering af VE-udbygning

EU-Kommissionen ønsker med forslaget ”Laying down a framework to accelerate the deployment of renewable energy” at strømline de nationale tilladelsesprocedurer for at fremme og fremskynde udbredelsen af ​​VE-anlæg.

04.11.2022 · Nyheder fra BL

04112022 - Fastsættelse af kriterier for elkundes brug af intern elektricitetsforbindelse

Hovedformålet med bekendtgørelsen er at fastsætte de kriterier, som skal være opfyldt, for at en elkunde kan bruge en intern elektricitetsforbindelse.

04.11.2022 · Nyheder fra BL

04112022 - Bestemmelser om produktion, lagring, salg og deling af vedvarende elektricitet inden for fællesskab af VE-egenforbrugere

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser vedr. produktion, lagring, salg og deling af vedvarende elektricitet inden for et fællesskab af VE-egenforbrugere.

1 2 3 4 5
14
Søger du bolig? - Klik her