Høringssvar

Emne
Viser 21-30 af 126 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
11.08.2022 · Nyheder fra BL

10082022 - Udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber

Lovforslaget giver kommunalbestyrelsen mulighed for at afholde udgifter til indretning af almene kollektive bofællesskaber samt betale for varme, når værelserne ikke er udlejede. Det foreslås derudover bl.a. at udvide målgruppen for udslusningsboliger, og at udslusningsboliger kan etableres i ungdoms- og ældreboliger.

01.07.2022 · Nyheder fra BL

01072022 - Ændring af elforsyningsloven mhp. understøttelse af den grønne omstilling

Lovforslaget bidrager bl.a. til at styrke muligheden for effektivt at indpasse en øget mængde vedvarende energi (VE) i elnettet gennem hensigtsmæssig placering af elforbrug og -produktion, og nye tilladelser til elproduktion baseret på kul udelukkes.

24.06.2022 · Nyheder fra BL

24062022 - Udmøntning af pulje til energifællesskaber og klimaomstilling lokalt

Bekendtgørelsen sætter rammerne for udmøntningen af puljen til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstillingen

22.06.2022 · Nyheder fra BL

10062022 - Bygningspuljen udvides til at også at omfatte første halvår af 2022

Bygningspuljen, som stammer fra energiaftalen 2018, er målrettet besparelser i energiforbruget i helårsboliger, herunder tilskud ved konvertering til varmepumper. Med ændring af Bygningspuljens § 35, stk. 5 udvides bestemmelsen til også at omfatte første halvår af 2022.

08.06.2022 · Nyheder fra BL

08062022 - Bekendtgørelse om puljer til etablering af særligt billige boliger og midlertidig nedsættelse af huslejen

Lovændring om etablering af fonden for blandede byer og Landsbyggefondens driftsstøtte m.v. (vedtaget den 9. juni 2022) indeholder initiativer til at fremme byggeriet af billige almene boliger med støtte fra fonden for blandede byer. Nærmere regler om fordeling af to puljer fastsættes i bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger og tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne. Fælles for puljerne er, at der skal foreligge en plan for bekæmpelse af hjemløshed.

08.06.2022 · Nyheder fra BL

08062022 - Bekendtgørelse om bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med nye almene boliger

Lovændring om etablering af fonden for blandede byer og Landsbyggefondens driftsstøtte m.v. (vedtaget den 9. juni 2022) indeholder initiativer til at fremme byggeriet af billige almene boliger med støtte fra fonden for blandede byer. Nærmere regler om fortætningsbidraget fastsættes i bekendtgørelse om bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med nye almene boliger.

 

08.06.2022 · Nyheder fra BL

08062022 - EU-Kommissionens meddelelse: ”EU Solar Energy Strategy” – støtterammer for VE-systemer på tagarealer

Med meddelelsen ”EU Solar Energy Strategy” understreger Kommissionen, at energifattige og udsatte forbrugere i medlemsstater skal sikres adgang til solenergi, fx gennem almene boliganlæg, energifællesskaber eller finansieringsstøtte til enkelte installationer. Derudover skal der etableres robuste støtterammer for VE-systemer på tagarealer, herunder i kombination med energilagring og varmepumper

08.06.2022 · Nyheder fra BL

08062022 - EU-Kommissionens ændringer i direktivet for vedvarende energi (VE-direktivet), direktivet for bygningers energimæssige ydeevne (bygningsdirektivet) samt direktivet for energieffektivitet (EE-direktivet)

Europa-Kommissionen har den 18. maj 2022 offentliggjort deres REPowerEU plan, som indeholder en række strategier og tiltag. Herunder er Kommissionen kommet med et forslag til ændringer af hhv. VE-, EE- og bygningsdirektivet.

02.06.2022 · Nyheder fra BL

02062022 - EU-Kommissionens meddelelse: ”REPowerEU Plan” – mål om installation af mere end 320 GW solcelleenergi senest i 2025

Med meddelelsen ”REPowerEU Plan” opfordrer EU-Kommissionen medlemsstaterne til bl.a. at fremskynde gennemførelsen af elektricitetsdirektivet, så forbrugerne kan deltage på energimarkederne (individuelt, via energifællesskaber eller kollektive ordninger for egetforbrug) med henblik på at producere, forbruge, sælge eller dele vedvarende energi, med mål om installering af mere end 320 GW solcelleenergi senest i 2025, hvilket er over det dobbelte af det nuværende niveau, og næsten 600 GW i 2030.

23.05.2022 · Nyheder fra BL

22052022 - Krav i bygningsreglementet til beregning af klimaaftryk samt CO2-grænseværdi

Med ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) indføres krav om beregning af klimapåvirkning af nybyggeri for at synliggøre bygningens klimapåvirkning og dermed påvirke bygherrer til at træffe mere klimabevidste valg. Derudover indføres bl.a. krav om CO2-grænseværdi svarende til 12,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år for nybyggeri større end 1.000 m2.

1 2 3 4 5
13
Søger du bolig? - Klik her