Høringssvar

Emne
Viser 131-140 af 140 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
22.05.2019 · Høringssvar

19052019 - Midlertidig ordning for tilskud til varmepumper

Høring over ny bekendtgørelse om midlertidig ordning for tilskud til varmepumper, der installeres af energitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra grundbeløbsværk nedlægges. Der er tale om en udmøntning af grundløbsinitiativerne i energiaftalen.

30.04.2019 · Høringssvar

26042019- Energimærkninger af bygninger

Høring over ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Ændringerne skal sikre en overensstemmelse med bekendtgørelse om Håndbog for energikonsulenter (HB2019).

26.04.2019 · Høringssvar

25042019 - Modeller for CPR-registrering

Høring over fire forslag til modeller for CPR-registrering. I forbindelse med vedtagelsen af parallelsamfundspakken har regeringen tilkendegivet, at der er et behov for, at boligorganisationerne løbende kan sikre et overblik over, hvem der er CPR-registreret i deres boligafdelinger. Økonomi- og Indenrigsministeriet præsenterede derfor fire modeller for, hvordan de almene boligorganisationer kan sikres dette i praksis.

09.04.2019 · Høringssvar

08042019 -Ændring af reglerne for tilbud om ledig bolig på opkrykningslisten

Høring over ændring af udlejningsbekendtgørelsen. Reglerne om ledige almene boliger, der tilbydes lejere på oprykningsventelisten, foreslås ændret således, at en andel af de ledige almene familieboliger udlejes direkte til boligsøgende på den eksterne venteliste. Det bliver således lettere for boligsøgende udefra at komme i betragtning til ledige almene familieboliger.

02.04.2019 · Høringssvar

21032019 - Fingerplan 2019

Høring i forbindelse med regeringens udspil for hovedstadsområdet 2030 som omfatter en række initiativer, der kræver ændringer af de særlige statslige rammer for den fysiske planlægning af hovedstadsområdet - Fingerplanen. Fingerplanen skal defor revideres.

05.03.2019 · Høringssvar

04032019 - Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med privat part

Høring over ændring af lov om almene boliger der fjerner den barriere i loven, som hindrer at almene boliger bliver opført sammen med andre boligformer. Hensigten er at opnå en afbalanceret bolig- og beboersammensætning i det pågældende lokale område. Almene boliger kan derfor opføres i samarbejde med private bygherrer med henblik på at blive overdraget til den almene boligorganisation og derefter sat i drift.

25.02.2019 · Høringssvar

20022019 - Evaluering af udbudsloven

Høring over evaluering af udbudsloven. Det overordnede formål med evalueringen er at afdække, om loven har haft den tilsigtede virkning, og om der er erfaringer, der giver anledning til at foretage ændringer af loven.

08.02.2019 · Høringssvar

18012019 - Politiets overtagelse af tv-overvågning og udvidelse af adgangen til tv-overvågning

Høring over ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning. Formålet med lovforslagets del om ændring af retsplejeloven er at give politiet adgang til at overtage andre myndigheders og privates tv-overvågning i ekstraordinære situationer for at forebygge særligt alvorlige forbrydelser, eksempelvis terrorangreb, bandeopgør mv. Ændringerne i tv-overvågningsloven er bl.a. at give en øget mulighed for at foretage tv-overvågning.

03.01.2019 · Høringssvar

31032018 - Parallelsamfundspakken

Høring over ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger. Ændringerne understøtter de punkter i regeringens udspil af den 1. marts 2018: "Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030". Udspillet vedrører den fysiske omdannelse af udsatte boligområder samt strammere regler for, hvem der kan bo i de udsatte boligområder.

02.01.2019 · Høringssvar

24052017 - Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg

Høring over ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg). Lovforslaget indeholder forslag til ændring af § 2 i lov om afgift af elektricitet. Der foreslås en begrænsning af anvendelsesområdet for afgiftsfritagelsen ved timebaseret nettoafregning, så afgiftsfritagelsen alene kommer til at gælde for husholdninger.

1
10 11 12 13 14
Søger du bolig? - Klik her