Høringssvar

Emne
Viser 91-100 af 130 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
24.08.2020 · Høringssvar

24082020 - Tag-over-hovedet-garanti, digitalisering af den almene sektor og forsøg med opsigelse af almene ældre- og plejeboliger

Lovforslaget består af tre dele: Den første del skaber hjemmel for, at kommuner kan etablere en ordning, der tilbyder unge uddannelsessøgende et midlertidigt sted at bo inden studiestart. Den anden del vedrører digitalisering af den almene boligsektor gennem digital post. Den tredje del indfører en forsøgsbestemmelse til at kunne opsige lejere af almene ældre- og plejeboliger.

24.08.2020 · Høringssvar

24082020 - Implementering af elmarkedsdiretivet i elforsyningsloven

Høring over ændring af lov om elforsyning. Ændringerne implementerer elmarkedsdirektivet. Netvirksomheder skal optræde som neutrale markedsformidlere ved anskaffelse af elektricitet til dækning af nettab.

19.08.2020 · Høringssvar

18082020 - Landsbyggefondens rammer i 2021-2026 (Boligaftalen del 2)

Høring over Boligaftalen af d. 19. maj 2020, hvor der efterfølgende tages stilling til Landsbyggefondes rammer for 2021-2026. Det skal afvikle Landsbyggefondens resterende venteliste til renoveringsstøtte for årene 2021-2026.

12.08.2020 · Høringssvar

10082020 - Udlevering af oplysninger ved til- og fraflytninger

Høring over ændring af lov om Det Centrale Personregister. Det handler bl.a. om en regulering af udlevering af oplysninger om til- og fraflytning i almene boligorganisationer.

28.07.2020 · Høringssvar

28072020 - Revideret vejledning til hvidvaskloven

Høring over Finanstilsynets reviderede vejledning om bl.a. kundekendskabsprocedure, herunder indhentelse og kontrol med identifikationsoplysninger af reelle ejere samt indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere.

10.07.2020 · Høringssvar

07072020 - Grøn screening

Høring over grøn screening i forbindelse med Grøn Boligaftale 2020, hvorefter renoveringsprojekter i Landsbyggefonden afvikles.

03.07.2020 · Høringssvar

03072020 - Digital Post fra offentlige afsendre

Lovforslaget skal sikre hjemmel til overgangen til den kommende it-løsning. Digitaliseringsstyrelsen hjemtager ejerskabet for løsningen.

03.07.2020 · Høringssvar

12062020 - Fusion af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse

Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og ændring af lov om almene boliger. Ændringerne omhandler en sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse, ophør af fremtidige forsikringssager vedrørende bygningsfornyelse samt ophævelse af grøn byfornyelse.

25.06.2020 · Høringssvar

24062020 - Etablering og drift af ladestandere og deltagelse i arealudviklingsselskab

Høring over ændring af bekendtgørelse om sideaktiviteter for almene boliger m.v. Høringen vedrører to ændringer af bekendtgørelsen, henholdsvis en hjemmel til at kunne etablere og drifte ladestandere samt at kunne deltage i et arealudviklingsselskab.

04.06.2020 · Høringssvar

29052020 - Kompensation til boliglejere ved nye ejendomsvurderinger

Ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love som følge af aftale om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatning af d. 15 maj 2020.

1
9 10 11 12 13
Søger du bolig? - Klik her