Høringssvar

Emne
Viser 1-10 af 126 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
20.03.2023 · Nyheder fra BL

20032023 - Reform af elmarkedet

EU-Kommissionens forslag til reform af elmarkedet (ændring af forordning og direktiv) søger at beskytte kunder mod ustabile priser og fjerne nogle af de hindringer, der eksisterer i dag, for direkte deling af VE-produceret strøm.

 

17.03.2023 · Nyheder fra BL

17032023 - Tilskud til midlertidig huslejenedsættelse

Med lovforslaget prioriteres 350 mio. kr. fra Landsbyggefonden til tilskud til midlertidig huslejenedsættelse i visse almene boligafdelinger som en del af aftalen af 10. februar 2023 om inflationshjælp.

24.02.2023 · Nyheder fra BL

24022023 - Ny ejendomskattelov og ændring af ejendomsvurderingsloven mv.

Hovedformålene med lovforslagene er at implementere de resterende dele af boligskatteforliget fra 2017 og kompensationsaftalen fra 2020. Hovedlovforslaget omfatter lavere satser for ejendomsværdiskat og grundskyld samt loft over satser for grundskyld og dækningsafgift mv. Med følgelovforslaget indføres bl.a. regler om en afregningsordning som følge af statens overtagelse af opkrævningen af kommunale ejendomsskatter, samtidig med, at der indføres et loft for, hvor meget de almene boliger må stige i ejendomsskat frem med 2040.

23.02.2023 · Nyheder fra BL

23022023 - EU-Kommissionens forslag til gennemførelsesretsakt om adgang til måle- og forbrugsdata mm.

Høringen vedrører EU-Kommissionens forslag til gennemførelsesretsakt om interoperabilitetskrav og ikke-diskriminerende og transparente procedurer for adgang til måle- og forbrugsdata.

11.11.2022 · Nyheder fra BL

11112022 - Accelerering af VE-udbygning

EU-Kommissionen ønsker med forslaget ”Laying down a framework to accelerate the deployment of renewable energy” at strømline de nationale tilladelsesprocedurer for at fremme og fremskynde udbredelsen af ​​VE-anlæg.

04.11.2022 · Nyheder fra BL

04112022 - Fastsættelse af kriterier for elkundes brug af intern elektricitetsforbindelse

Hovedformålet med bekendtgørelsen er at fastsætte de kriterier, som skal være opfyldt, for at en elkunde kan bruge en intern elektricitetsforbindelse.

04.11.2022 · Nyheder fra BL

04112022 - Bestemmelser om produktion, lagring, salg og deling af vedvarende elektricitet inden for fællesskab af VE-egenforbrugere

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser vedr. produktion, lagring, salg og deling af vedvarende elektricitet inden for et fællesskab af VE-egenforbrugere.

28.10.2022 · Nyheder fra BL

24102022 - Indefrysningsordningen for regninger på el, gas og varme for husstande og virksomheder

Bekendtgørelserne fastsætter hhv. ikrafttrædelsesdatoer for, hvornår lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger træder i kraft, og fastsættelse af bl.a. regler om renter og gebyrer, som skal dække de faktiske omkostninger, energivirksomheden har ved at administrere ordningen, reglerne for afdrag samt afmeldelse af indefrysningsordningen, energivirksomhedens oplysningsforpligtelser ved fraflytning mv.

30.09.2022 · Nyheder fra BL

30092022 - Definition af intern elektricitetsforbindelse i elforsyningsloven

Lovforslaget indebærer bl.a., at begrebet ’interne net’ defineres i elforsyningsloven og i den anledning skifter navn til ’intern elektricitetsforbindelse’.

28.09.2022 · Nyheder fra BL

28092022 - Fremskyndelse af den kommunale varmeplanlægning og klar besked om planerne for udrulning af fjernvarme til ejendomsejere med gas- eller oliefyr inden udgangen af 2022

Kommunerne skal i 2022 gennemføre en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i gasforsynede områder. Inden udgangen af 2023 skal der udarbejdes og godkendes projektforslag for fjernvarme, som skal udrulles inden udgangen af 2028. Cirkulæreskrivelsen gennemfører krav til og målsætninger om varmeplan, projektgodkendelse, udrulning af fjernvarme og klar besked til ejendomsejere med gas- eller oliefyr.

1 2 3 4 5
13
Søger du bolig? - Klik her