Høringssvar

Emne
Viser 1-10 af 140 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
22.01.2024 · Nyheder fra BL

17012024 - Høringssvar – høring over udkast til lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven

BL har den 18. december 2023 modtaget høring over udkast til lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven (Indførelse af autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale, offentliggørelse af udenlandske virksomheders arbejdsmiljø og udstilling af data om arbejdsulykker).

19.12.2023 · Nyheder fra BL

18122023 - Udkast til lov om socialt frikort

Høringssvar over udkast til lov om socialt frikort, hvorved det sociale frikort gøres permanent.

11.12.2023 · Nyheder fra BL

11122023 - Ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (Støttebekendtgørelsen)

Høringssvar om ændring af støttebekendtgørelsens § 36 om fristforlængelse for tilsagn til byggeprojekter.

30.11.2023 · Nyheder fra BL

30112023 - Datatilsynets udkast til vejledning om tv-overvågning til boligorganisationer

Høringssvar til Datatilsynets udkast til ny vejledning om tv-overvågning til Boligorganisationer. Vejledningen gennemgår de væsentligste regler om tv-overvågning, databeskyttelse mv, som boligorganisationerne skal være opmærksomme på.

29.11.2023 · Nyheder fra BL

29112023 - Kommissionens forslag til forlængelse af tre nødforordninger på energiområdet

Høringssvar til Kommissionens forslag til forlængelse af tre nødforordninger på energiområdet, hhv. forlængelse af 1) gassolidaritetsforanstaltninger, 2)  markedskorrektionsmekanismen og 3) ramme for accelerering af tilladelsesprocesser for VE-projekter.

28.11.2023 · Nyheder fra BL

28112023 - Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af domstolenes skifteportal

Høringssvar over udkast til tre bekendtgørelser: Bekendtgørelse om anvendelse af domstolenes skifteportal i sager om tvangsopløsning af kapitalselskaber, Bekendtgørelse om anvendelse af domstolenes skifteportal i sager om dødsboskifte og Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerligere krav

26.10.2023 · Nyheder fra BL

26102023 - Ændring af lov om miljøbeskyttelse – selektiv nedrivning af bygninger

Med ændring af lov om miljøbeskyttelse (Selektiv nedrivning af bygninger) etableres lovhjemmel til at udmønte den del af ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (2020), som vedrører selektiv nedrivning. Herved forstås hel eller delvis nedtagning af byggerier, så byggeriets materialer sorteres mhp. maksimal udnyttelse og recirkulering.

15.09.2023 · Nyheder fra BL

15092023 - Opdatering af vejledninger som følge af lovændringer

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven, Vejledning om botilbud m.v. til voksne og Vejledning om socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i serviceloven er blevet opdateret på baggrund af lovændringer som følge af vedtagelsen af L 64 (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed, udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.).

23.08.2023 · Nyheder fra BL

23082023 - Indefrysningsordningen - understøttelse af Statens afkøb af indefrosne beløb fra energivirksomhederne

Lovforslaget indebærer bl.a., at Staten afkøber de indefrosne beløb fra energivirksomhederne, når indefrysningsperioden udløber den 31. oktober 2023 (el og gas) og den 31. december 2023 (fjernvarme). Herefter forestår Erhvervsstyrelsen opkrævning af de indefrosne beløb.

1 2 3 4 5
14
Søger du bolig? - Klik her