Indefrysningsordningen - understøttelse af Statens afkøb af indefrosne beløb fra energivirksomhederne

Lovforslaget indebærer bl.a., at Staten afkøber de indefrosne beløb fra energivirksomhederne, når indefrysningsperioden udløber den 31. oktober 2023 (el og gas) og den 31. december 2023 (fjernvarme). Herefter forestår Erhvervsstyrelsen opkrævning af de indefrosne beløb.

Høringssvar

BL – Danmarks Almene Boliger har den 7. juli 2023 modtaget høring over lovforslag om en ændring af administrationsmodellen for indefrysningsordningen.

BL har følgende bemærkninger til høringen:

BL henviser til vores tidligere høringssvar vedrørende indefrysningsordningen, senest vores høringssvar af 23. maj 2023.

Nærværende forslag indeholder bl.a. ændringer til lov nr. 1400 af 10. oktober 2022 om likviditetslån. BL ønsker at henlede opmærksomheden på, at lovens § 7 fortsat ikke er trådt i kraft.

Indholdet af bestemmelsen giver boligforeninger, som ikke har som hovedformål at have virksomheder som medlemmer, mulighed for at opnå et tilskud til dækning af de højere renteudgifter, de afholder i perioden hvor de tilbagebetaler indefrosne krav.

Boligorganisationerne har derfor ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at opnå tilskud til dækning af de højere renteudgifter, de afholder i perioden, hvor de tilbagebetaler indefrosne krav, som ellers var hensigten ved vedtagelsen af loven.

BL har herudover ikke yderligere bemærkninger til høringen.


Med venlig hilsen

Bent Madsen
Adm. direktør

Oprettelse: 12.09.2023 | Sidst opdateret: 09.10.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Download høringssvaret som PDF

PDF Fil
Download

Søger du bolig? - Klik her