Fremskyndelse af den kommunale varmeplanlægning og klar besked om planerne for udrulning af fjernvarme til ejendomsejere med gas- eller oliefyr inden udgangen af 2022

Kommunerne skal i 2022 gennemføre en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i gasforsynede områder. Inden udgangen af 2023 skal der udarbejdes og godkendes projektforslag for fjernvarme, som skal udrulles inden udgangen af 2028. Cirkulæreskrivelsen gennemfører krav til og målsætninger om varmeplan, projektgodkendelse, udrulning af fjernvarme og klar besked til ejendomsejere med gas- eller oliefyr.

Høringssvar

BL – Danmarks Almene Boliger har den 14. september 2022 modtaget høring om cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse.

BL er positive overfor, at den kommunale varmeplanlægning fremskyndes og at ejendomsejere med gas- eller oliefyr inden udgangen af 2022, skal have klar besked om planerne for udrulning af fjernvarme. BL er enig i, at en hurtig afklaring af de fremtidige varmeforsyningsmuligheder vil medføre, at de berørte ejendomsejere kan få et kvalificeret beslutningsgrundlag for omstilling af deres gas- eller oliefyr til en alternativ opvarmningsform.

BL opfordrer til at udrulning af fjernvarme prioriteres og ser gerne, at kravet om udrulning inden 2028 skærpes yderligere.


Med venlig hilsen


Bent Madsen
Adm. direktør

 

Oprettelse: 17.10.2022 | Sidst opdateret: 23.11.2022

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Download høringssvaret som PDF

PDF Fil
Download

Søger du bolig? - Klik her