Lempelse af den almindelige elafgift og midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023 mv.

Med lovforslaget foreslås bl.a. en lempelse af den almindelige elafgift midlertidigt til EU’s minimumssats på 0,8 øre pr. kWh i de første seks måneder af 2023 og midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023.

Høringssvar

BL – Danmarks Almene Boliger har den 23. september 2022 modtaget høring om Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om en børne- og ungeydelse, pensionsbeskatningsloven og selskabsskatteloven.

BL takker herfor og har følgende bemærkninger til høringen:

Energiprisernes himmelflugt og den generelt høje inflation presser mange familiers økonomi, og derfor er det helt afgørende med politiske tiltag, der kan afbøde virkningerne og mindske risikoen, at familier mister deres hjem. Det er meget tragisk for den enkelte familie og tillige samfundsøkonomisk dyrt.

Med Aftalen om Vinterhjælp er der taget et godt skridt, men det må fortsat nøje vurderes, om der er behov for yderligere målrettede tiltag til særlige grupper med presset økonomi.

Det er afgørende, at hjælpen kan ydes så hurtigt som muligt, da inflation og høje energiregninger presser på nu. Derfor bør det overvejes, om lempelse af den almindelige elafgift kan fremrykkes i forhold til først at træde i kraft 1. januar 2023.

BL har ikke tekniske bemærkninger til dette lovforslag og henviser i øvrigt til høringssvar på ” Lov om likviditetslån mv. til indefrysning af højere energiregninger for husholdninger, virksomheder mv.” og ”Lov om en indefrysningsordning for stigende energiregninger med tilhørende statslige lån.


Med venlig hilsen

Bent Madsen
Adm. direktør

Oprettelse: 26.09.2022 | Sidst opdateret: 28.09.2022

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Download høringssvaret som PDF

PDF Fil
Download

Søger du bolig? - Klik her