Forhøjelse af maksimumbeløb

Med ændringen af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. sker der en her og nu indeksering af maksimumbeløbet, som ellers først skulle ske ved årsskiftet. Indeksreguleringen hæver maksimumbeløbet med omkring 5,5 %. Derudover skabes en hjemmel til, at kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden kan godkende skema B, selvom anskaffelsessummen overskrider maksimumbeløbet med op til 20 %.

Høringssvar

BL – Danmarks Almene Boliger har den 7. september 2022 modtaget høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

De stigende byggepriser har betydet, at planlagt alment boligbyggeri går i stå, udskydes eller annulleres. Det koster boligselskaberne og dermed beboerne dyrt, når byggeprojekter i sidste ende må opgives. Der er ofte investeret ganske megen tid og penge i at udvikle projekterne.

BL stiller sig meget positivt overfor det fremsendte forslag, som bidrager til at løse udfordringerne i en række byggesager. Forslaget vil betyde, at etableringen af op mod 1400 almene boliger kan realiseres, trods overskridelse på op mod 20 % af maksimumbeløbet.

BL finder det ligeledes positivt, at man fremskynder indeksreguleringen af maksimumbeløbet til 1. september 2022, hvilket vil få betydning for de boligorganisationer som opnår skema B i perioden 12. september 2022 til 31. december 2022.

BL læser bekendtgørelsen sådan, at maksimumbeløbet fastsættes efter bilag 5-7 for almene boliger, hvor skema B godkendes i perioden 12. september – 31. december 2022. Hvis det samme byggeprojekt har opnået tilsagn senest 31. december 2021, kan det pågældende maksimumbeløb efter bilag 5-7 overskrides med op til 20 % under forudsætning af, at kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden godkender dette efter bestemmelserne i den foreslåede § 13 a.

BL har ikke yderligere bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

Bent Madsen
Adm. direktør

Oprettelse: 09.09.2022 | Sidst opdateret: 28.09.2022

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Download høringssvaret som PDF

PDF Fil
Download

Søger du bolig? - Klik her