Indefrysningsordningen for regninger på el, gas og varme for husstande og virksomheder

Bekendtgørelserne fastsætter hhv. ikrafttrædelsesdatoer for, hvornår lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger træder i kraft, og fastsættelse af bl.a. regler om renter og gebyrer, som skal dække de faktiske omkostninger, energivirksomheden har ved at administrere ordningen, reglerne for afdrag samt afmeldelse af indefrysningsordningen, energivirksomhedens oplysningsforpligtelser ved fraflytning mv.

Høringssvar

BL – Danmarks Almene Boliger har den 14. oktober 2022 modtaget Offentlig høring over bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder samt bekendtgørelse om ikrafttrædelse af lov om indefrysning.

BL takker herfor og har følgende bemærkninger til høringen:

Generelle bemærkninger
BL henviser til vores høringssvar til Lov om en indefrysningsordning for stigende energiregninger med tilhørende statslige lån (indefrysningsordning).

Administration i forhold til de enkelte beboere
Hvis der er tale om, at boligorganisationen er kunde hos energiselskabet, som det er tilfældet for 8 ud 10 kundeforhold på fjernvarmeområdet, får organisationen adgang til ordningen, og ikke den enkelte beboer.

Det bliver op til boligorganisationerne at videreføre indefrysningsordningen til deres beboere.

Energiselskaberne tilbydes en ordning, hvor staten yder en kompensation til den ekstra administration af ordningen, og samtidig garanteres energiselskaberne tilbagebetaling af indefrysningerne, herunder at misligholdelse overtages af staten til inddrivelse via Gældsstyrelsen.

BL foreslår, at boligselskaberne tilbydes en lignende ordning, hvilket uden tvivl vil være en forudsætning for, at indefrysningsordningen kan blive anvendt bredt i den almene sektor.

Der vil være betydelige administrationsomkostninger forbundet med at administrere indefrysningsordningen for den enkelte boligorganisation, når de indefrosne beløb skal opgøres på de enkelte beboere med henblik på opkrævning, hvis beboeren flytter, før det indefrosne beløb er tilbagebetalt. I modsat fald skal andre end de, der har haft fordel af indefrysningen, tilbagebetale beløbet.

Endvidere hæfter boligorganisationen for det indefrosne beløb overfor forsyningsselskabet. Hvis beboerne i løbet af den 4-årige afdragsperiode misligholder afdragsordningen overfor boligorganisationen, så er det de andre beboere i afdelingen/boligorganisationen, som kommer til at betale for såvel det indefrosne beløb som renter og administrationsomkostninger.

BL er bekymret for, at de øgede administrationsudgifter og en væsentlig kreditrisiko vil betyde, at ordningen kun vil få en meget begrænset udbredelse i den almene sektor.

BL har ikke yderligere bemærkninger til høringen.


Med venlig hilsen

Bent Madsen
Adm. direktør

Oprettelse: 28.10.2022 | Sidst opdateret: 23.11.2022

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Download høringssvaret som PDF

PDF Fil
Download

Søger du bolig? - Klik her