Fusion af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse

Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og ændring af lov om almene boliger. Ændringerne omhandler en sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse, ophør af fremtidige forsikringssager vedrørende bygningsfornyelse samt ophævelse af grøn byfornyelse.

Høringssvar

BL – Danmarks Almene Boliger har den 12. juni 2020 modtaget høring over udkast lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om almene boliger m.v. Lovændringen omhandler sammenlægning af Byggeskadefonden (BSF) og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB).

 

BL har ikke bemærkninger til lovforslaget og noterer, at fusionen ikke kan påføre de eksisterende afdelinger i BSF økonomisk belastning, og samtidig kan BSF bidrage til at løfte den ønskede opgave.

 

BL har herudover ingen bemærkninger til udkastet til lovforslaget.

 

Med venlig hilsen

Sanne Steen Petersen
Chefjurist

Oprettelse: 10.09.2020 | Sidst opdateret: 10.11.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvar som PDF

Download


Søger du bolig? - Klik her