Grøn screening

Høring over grøn screening i forbindelse med Grøn Boligaftale 2020, hvorefter renoveringsprojekter i Landsbyggefonden afvikles.

Høringssvar

I forbindelse med Grøn Boligaftale 2020 skal en kø af renoveringsprojekter i Landsbyggefonden på 18,4 mia.kr. afvikles i 2020 og 2021. Der er i boligaftalen fastlagt en fordeling, således at Landsbyggefonden i 2020 skal give tilsagn 12,1 mia.kr., og i forbindelse hermed skal der foretages en grøn screening, hvilket er meget positivt.

 

De fastlagte rammer i boligaftalen indebærer således, at den grønne screening skal kunne foretages indenfor en forholdsvis begrænset tidsramme og også i det lys er det vigtigt, at der i vejledningen ikke er opsat forsinkende formkrav men i stedet er fokus på effekterne af grønne tiltag i bred forstand.

 

Undervejs i arbejdet med renoveringsprojekterne har boligselskaberne i mange tilfælde også udarbejdet varianter med større ambitioner omkring energibesparelser og bæredygtighed end det, som Landsbyggefonden under normale omstændigheder kan give støtte til. Disse varianter vil således i mange tilfælde ligge klar til at indgå i grundlaget for en grønne screening, hvilket vil være yderst nyttigt.

 

For kort tid siden har Boligministeriet introduceret en ny frivillig bæredygtighedsklasse, og det må anbefales, at bæredygtighedsklassen også iagttages i forbindelse med den grønne screening.

 

Screeningen af de almene renoveringsprojekter i 2020 omfatter de projekter, der har de bedste energimærker. Tilsvarende har de 6,3 mia.kr. resterende renoveringsprojekter i køen , der først er planlagt til at blive igangsat i 2021, de dårligste energimærker. Her skal der foretages en grøn revurdering, som er mere omfattende end den grønne screening, og det anbefales, at erfaringerne fra den grønne screening anvendes systematisk i forhold til udformningen af den grønne revurdering.

 

Det er kun sund fornuft, at der nu gennemføres en grøn screening af renoveringsprojekterne i køen i 2020 for at sikre bedre bæredygtige løsninger. Det kan kun anbefales, at der ikke kun gennemføres en grøn screening og revurdering af renoveringsprojekterne i køen, men at det også kommer til at ske fremover i forbindelse med de kommende år løbende renoveringer støttet af Landsbyggefonden.

 

Med venlig hilsen

 

BL, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder

Oprettelse: 10.09.2020 | Sidst opdateret: 10.11.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download

Søger du bolig? - Klik her