Kompensation til boliglejere ved nye ejendomsvurderinger

Ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love som følge af aftale om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatning af d. 15 maj 2020.

Høringssvar

BL – Danmarks Almene Boliger har modtaget høring over forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. BL takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkastet til lovforslaget.

 

Præcisering af lejere som omfattet af kompensationsordningen

BL bemærker, at det i udkastet til lovforslaget er anført, at lejere kompenseres som følge af udskydelsen boligskatteomlægningen.

 

BL har fundet anledning til tvivl om, hvorvidt de almene lejere er omfattet af kompensationsordningen. Skatteministeriet har den 26. maj 2020 telefonisk oplyst til BL, at de almene lejere også omfattes af kompensationsordningen under benævnelsen ”lejere”.

 

For at der ikke herskes tvivl om, hvor bredt begrebet ”lejere” dækker, så opfordrer BL til, at det i lovforslagets bemærkninger præciseres, at der også er tale om almene lejere i de almene boligorganisationer.

 

BL ser positivt på, at de almene lejere også tilgodeses i forbindelse med omlægningen af det nye boligbeskatningssystem og kompensationen hertil.

 

Udskydelse af ejendomsvurderingerne for de almene boligorganisationer

BL har forstået, at boligskatteomlægningen er udskudt til 2024, og at den aftalte drøftelse af konsekvenserne af de nye ejendomsvurderinger for den almene boligsektor parallelforskydes med 3 år til 2023.

 

I den forbindelse henviser BL til, at der i forligsaftalen af den 2. maj 2017 er aftalt, at der vil blive taget særlige hensyn til almene boligorganisationer, og at grundskylden for de almene boligselskaber, der har fået en skatterabat, maksimalt må stige med 600 mio. kr. (2017-niveau)
frem til 2040 som direkte konsekvens af de nye ejendomsvurderinger.

 

BL er af Skatteministeriet blevet gjort opmærksom på, at arbejdet med det kommende lovforslag om principperne for beregningen af ejendomsvurderingerne for erhvervsejendomme, herunder almene boligorganisationer, vil blive igangsat i november 2020. BL bidrager gerne i de indledende drøftelser og arbejdet forud for udarbejdelsen af lovforslaget.

 

BL står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående bemærkninger ønskes uddybet.

 

Med venlig hilsen
Bent Madsen

Oprettelse: 10.09.2020 | Sidst opdateret: 10.11.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download


Søger du bolig? - Klik her