Tilskud til kommuner der hæfter for anlægsgæld

Høring over ny bekendtgørelse om tilskud til kommuner der hæfter for anlægsgæld optaget af visse varmeforsyningsanlæg, der nedlægges. Ordningen skal understøtte, at de strandede omkostninger, der måtte være som følge af nedlæggelsen af fjernvarmeværker i relation til grundbeløbets ophør, ikke i deres fulde omfang falder tilbage på varmekunderne eller kommunerne og derved borgerne.

Høringssvar

Energistyrelsen har den 12. april 2019 anmodet om bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommuner, der hæfter for anlægsgæld optaget af visse kollektive varmeforsyningsanlæg, der nedlægges i relation til grundbeløbets ophør. Den foreslåede tilskudsordning gennemfører dele af den nye energiaftale, der blev indgået den 29. juni 2019 mellem regeringen og de øvrige partier.

BL ser meget positivt på initiativet med at sikre økonomien i forbindelse med de strandede omkostninger, der måtte være, som følge af nedlæggelsen af fjernvarmeværker i relation til grundbeløbets ophør, ikke i deres fulde omfang falder tilbage på varmekunderne eller kommunerne og derved borgerne.

Fremadrettet forventer vi, at der kommer flere økonomiske udfordringer med strandede omkostninger i varmesektoren, som følge af nedlæggelsen af fjernvarmeværker og net i forbindelse med udbredelsen af varmepumper, hvor det kan blive relevant at iværksætte lignende initiativer.

BL står naturligvis til rådighed, såfremt der ønskes en uddybning af ovennævnte.

Med venlig hilsen

Bent Madsen

Oprettelse: 04.02.2020 | Sidst opdateret: 10.11.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download

Søger du bolig? - Klik her