Fingerplan 2019

Høring i forbindelse med regeringens udspil for hovedstadsområdet 2030 som omfatter en række initiativer, der kræver ændringer af de særlige statslige rammer for den fysiske planlægning af hovedstadsområdet - Fingerplanen. Fingerplanen skal defor revideres.

Høringssvar

Erhvervsstyrelsen har den 24. januar 2019 anmodet om bemærkninger til forslag til Fingerplan 2019 (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning), der skal ses som et led i regeringens udspil for Hovedstadsområdet 2030: ”Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet”.

Fingerplanen har været afgørende for en udvikling af Hovedstadsområdet, hvor der sikres en balance mellem bymæssige bebyggelser og grønne arealer. Med et voksende indbyggertal i hovedstadsområdet finder BL det logisk, at regeringen overvejer nye byudviklingsmuligheder, og her er det afgørende, at både infrastrukturen og ønsket om bevarelse af grønne områder er centrale omdrejningspunkter.

For BL er det afgørende, at der som integreret led i forslaget til en Fingerplan 2019 indgår klare målsætninger om en bæredygtig og socialt balanceret byudvikling med blandede byområder. Det er i den forbindelse også helt centralt, at den fortsatte udvikling af Hovedstadsområdet sker i tæt samarbejde med de relevante aktører for at opnå de bedst mulige løsninger også i det længere perspektiv. BL er bekendt med Dansk Byplanlaboratoriums høringssvar, som indeholder mange relevante betragtninger. Eksempelvis kan BL også tilslutte sig anbefalingen om, at FN’s 17 verdensmål tages med i betragtning i udarbejdelsen af Fingerplan 2019. BL står meget gerne til rådighed i forbindelse med videre udarbejdelse af Fingerplan 2019. 

Med venlig hilsen

Bent Madsen

Oprettelse: 04.02.2020 | Sidst opdateret: 10.11.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download

Søger du bolig? - Klik her