Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med privat part

Høring over ændring af lov om almene boliger der fjerner den barriere i loven, som hindrer at almene boliger bliver opført sammen med andre boligformer. Hensigten er at opnå en afbalanceret bolig- og beboersammensætning i det pågældende lokale område. Almene boliger kan derfor opføres i samarbejde med private bygherrer med henblik på at blive overdraget til den almene boligorganisation og derefter sat i drift.

Høringssvar

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har den 25. februar 2019 anmodet om bemærkninger til revideret udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med en privat part).

BL – Danmarks Almene Boliger vil hermed kvittere for et godt og gennemarbejdet udkast til lovforslag, der på bedste vis favner de udfordringer, BL tidligere har rejst over for ministeriet og styrelsen.

De almene boligorganisationer vil med det reviderede udkast få mulighed for med offentlig støtte at etablere almene boliger i samarbejde med en privat part, således at boligerne bliver afleveret til den almene boligorganisation inden ibrugtagning.

Dette vil bl.a. styrke opførelsen af blandet boligbyggeri og bidrage til det politiske mål om at opnå en afbalanceret bolig- og beboersammensætning i lokalområderne samt åbne op for en eventuel udvidelse af boligmassen, hvor der ellers ikke var planlagt almen bebyggelse.

BL finder det derfor positivt, at der nu lægges op til at skabe en klar juridisk ramme for etablering af nybyggeri i de situationer, hvor det er nødvendigt for byggeriets opførelse, at der indgås et samarbejde mellem den almene boligorganisation og en privat part, og at de juridiske barrierer herfor elimineres.

Såfremt der er behov for en uddybning af ovennævnte, står BL naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

Bent Madsen

Læs også: Hvad er en almen bolig?

Oprettelse: 04.02.2020 | Sidst opdateret: 10.11.2020

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

PDF Fil

Download høringssvaret som PDF

Download

Søger du bolig? - Klik her