Høringssvar

Emne
Viser 1-10 af 75 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
24.03.2021 · Nyheder fra BL

24032021 - Midlertidig forlængelse af fristen for aflevering af forbrugsregnskaber for erhvervslejemål

Formålet med bekendtgørelsen er at hindre risiko for yderligere smitte med covid-19. Bekendtgørelsen og dermed muligheden for at forlænge fristen gælder alene for forbrugsregnskaber i erhvervslejemål, hvor det er en forudsætning, at der sker fysisk aflæsning af målere i lejemålene.

24.03.2021 · Nyheder fra BL

24032021 - Forlængelse af frister for forbrugsregnskaber i almenlejeloven

Formålet med bekendtgørelsen er at hindre risiko for yderligere smitte med covid-19. Bekendtgørelsen og dermed muligheden for at forlænge fristen i almenlejeloven og lejeloven gælder alene for forbrugsregnskaber i beboelseslejemål, hvor det er en forudsætning, at der sker fysisk aflæsning af målere i lejemålene.

15.03.2021 · Nyheder fra BL

12032021 - 2. høring over ny lov om leje og lov om boligforhold

Lovforslagene om en ny lov om leje og en ny lov om boligforhold var i høring i sommeren 2020. I 2. høringsrunde er der nu tale om endelige udkast til to lovforslag. Lovforslagene er en udmøntning af den del af lejelovsforliget af 11. juni 2014, som omhandler en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. 

08.03.2021 · Nyheder fra BL

05032021 - Hurtigere udsættelse af kriminelle lejere

Regeringens initiativ ”Tryghed for alle danskere” blev præsenteret den 8. oktober 2020, og her indgik som det første af fire initiativer, at der skulle kunne ske en hurtigere udsættelse af kriminelle i lejeboliger. Lovforslaget udmønter dette initiativ, hvor det blandt andet foreslås, at der skal ske behandling af ophævelsessagen i forlængelse af straffesagen.

08.03.2021 · Høringssvar

08032021 - Ændring af bekendtgørelse om bygningspuljen

På baggrund af erfaringer fra Bygningspuljens udrulning i 2020 foreslås der nogle justeringer af teknisk karakter, herunder fastsættelse af ansøgningsrunder. Derudover foreslås der en differentieret model for sænkelse af tilskudssatserne for at sikre, at der er midler tilbage i puljen henover hele året.

03.03.2021 · Høringssvar

23022021 - Tidligere hårde ghettoområder, som er omfattet af en udviklingsplan

Intentionen med lovforslaget er at præcisere, hvilke regler der gælder, når et boligområde ikke længere opfylder kriterierne for at være defineret som et hårdt ghettoområde. Der præciseres bl.a. omkring kravene om udviklingsplan, genhusningsreglerne, udlevering af straffeattester ved udlejning mv.

19.02.2021 · Høringssvar

18022021 - Forlængelse af hjemmel til at indføre midlertidige regler på boligområdet

Lovforslaget giver indenrigs- og boligministeren hjemmel til ved bekendtgørelse at forlænge fristen til at aflægge forbrugsregnskaber midlertidigt.

10.02.2021 · Høringssvar

09022021 - National affaldsplan

Den nationale affaldsplan erstatter de tidligere ressourceplaner for affaldshåndtering fra 2014 og 2015. Planen indeholder mål for affaldsforebyggelse og -håndtering. Planen understøtter klimalovens mål om 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030. 

29.01.2021 · Høringssvar

28012021 - Ikke længere pligt til revision af kontantreglen

Lov om betalinger foreslås ændret således, at § 155 om erhvervsministerens pligt til at fremsætte forslag til revision af kontantreglen fjernes. Erhvervsministeren er herefter ikke forpligtet efter loven til at fremsætte forslag om revision af dispensationsadgangen, som blev indført i betalingsloven i 2018. 

21.12.2020 · høringssvar

18122020 - Ny hjemmel om serviceordninger i lov om private fællesveje

Kommunerne og de private grundejere får ved ny hjemmel mulighed for ved gensidig aftale at indgå serviceordninger for vintervedligehold og renholdelse af private fællesveje, der hvor grundejeren ellers har forpligtelsen. 

1 2 3 4 5
8
Søger du bolig? - Klik her