Høringssvar

Emne
Viser 1-10 af 66 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
21.12.2020 · høringssvar

18122020 - Ny hjemmel om serviceordninger i lov om private fællesveje

Kommunerne og de private grundejere får ved ny hjemmel mulighed for ved gensidig aftale at indgå serviceordninger for vintervedligehold og renholdelse af private fællesveje, der hvor grundejeren ellers har forpligtelsen. 

18.12.2020 · Høringssvar

11122020 - Udvidelse af ordning om udslusningsboliger

Der er stillet lovforslag om udvidelse af målgruppen for udslusningsboliger, som også giver mulighed for at anvende ungdoms- og ældreboliger som udslusningsbolig. 

18.12.2020 · Høringssvar

17122020 - Nye retningslinjer for altaner i Københavns Kommune

Teknik- og Miljøudvalget har på baggrund af en revision af retningslinjerne for altaner udstedt nye retningslinjer, der skal sikre en bevaring af kvaliteten i bygningsmassen i København samt fastholde kvaliteter i byens arkitektoniske udtryk.

18.12.2020 · Høringssvar

10122020 - Forsyningstilsynets vejledende udtalelse om varmeforsyningsloven og køb af grøn energi

Forsyningstilsynets vejledende udtalelse på baggrund af en forespørgsel om, hvorvidt varmeforsyningslovens prisbestemmelser tillader varmeforsyningsvirksomheder at indregne omkostninger til certifikater på køb af grøn energi. 

 

 

25.11.2020 · Høringssvar

25112020 - Nye gebyrer på byggeområdet

Høring over ændringer af trafik-, bygge- og boligstyrelsens gebyrer for byggeskadeforsikring, kommunalbestyrelsens gebyr for behandling af ansøgninger efter byggeloven m.v.

23.11.2020 · Høringssvar

23112020 - Vejledning til målerbekendtgørelsen

Høring over udkast til en revision af vejledningen til målerbekendtgørelsen som skal uddybe og præcisere bestemmelserne i bekendtgørelse om individuel måling, der var i høring tidligere på året.

23.11.2020 · Høringssvar

23112020 - Ændring af lov om fremme af besparelser

Høring om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, m.fl. for at implementere energiaftalen fra 22. juni 2020.

20.11.2020 · Høringssvar

17112020- Delvis implementering af VE -direktivet

Høring om ændring af lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, biobrændstofloven og forskellige andre love som skal gennemføre dele af direktiv om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder. Bl.a. implementeres reglerne om borgerenergifællesskaber i dansk lovgivning.

16.11.2020 · Høringssvar

16112020 - Ændring af anmeldelsesordning

Høring over ændring af anmeldelsesordning i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Anmeldelsesordningen vedrører boliger, der lejes ud. Det giver kommunen forhåndsviden om potentielle problemer ved boligerne. 

09.11.2020 · Høringssvar

09112020 - Bekendtgørelser, der implementerer elmarkedsdirektivet

Høring over 11 ændringsbekendtgørelser som skal implementere elmarkedsdirektivet, der har været i høring tidligere på året (ændring af lov om elforsyning).

1 2 3 4 5 6 7
Søger du bolig? - Klik her