Høringssvar

Emne
Viser 1-10 af 130 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
23.05.2023 · Nyheder fra BL

23052023 - Ændring af indefrysningsbekendtgørelsen

Ændringernes formål er at give de almene boligforeninger mulighed for at give indefrysningen videre til deres beboere. Det er op til den enkelte boligforening, hvordan ordningen implementeres lokalt. Samtidig etableres klageadgang for husstande.

20.03.2023 · Nyheder fra BL

20032023 - Reform af elmarkedet

EU-Kommissionens forslag til reform af elmarkedet (ændring af forordning og direktiv) søger at beskytte kunder mod ustabile priser og fjerne nogle af de hindringer, der eksisterer i dag, for direkte deling af VE-produceret strøm.

 

17.03.2023 · Nyheder fra BL

17032023 - Tilskud til midlertidig huslejenedsættelse

Med lovforslaget prioriteres 350 mio. kr. fra Landsbyggefonden til tilskud til midlertidig huslejenedsættelse i visse almene boligafdelinger som en del af aftalen af 10. februar 2023 om inflationshjælp.

13.03.2023 · Nyheder fra BL

13032023 - Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren

Lovforslaget indebærer bl.a. en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren, hvor kommunale forbrændingsanlæg selskabsgøres i A/S eller ApS og skal konkurrere om det forbrændingsegnede affald, så det behandles mest miljørigtigt, bedst og billigst.

24.02.2023 · Nyheder fra BL

24022023 - Ny ejendomskattelov og ændring af ejendomsvurderingsloven mv.

Hovedformålene med lovforslagene er at implementere de resterende dele af boligskatteforliget fra 2017 og kompensationsaftalen fra 2020. Hovedlovforslaget omfatter lavere satser for ejendomsværdiskat og grundskyld samt loft over satser for grundskyld og dækningsafgift mv. Med følgelovforslaget indføres bl.a. regler om en afregningsordning som følge af statens overtagelse af opkrævningen af kommunale ejendomsskatter, samtidig med, at der indføres et loft for, hvor meget de almene boliger må stige i ejendomsskat frem med 2040.

23.02.2023 · Nyheder fra BL

23020223 - Loft over indtægter fra elproduktionen

Indtægtsloftslovens formål er at gennemføre et obligatorisk loft over markedsindtægter på 180 EUR pr. MWh for elektricitet, jf. Rådets forordning (EU) om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser. Reglerne gælder i perioden fra den 1. december 2022 til den 30. juni 2023.

23.02.2023 · Nyheder fra BL

23022023 - EU-Kommissionens forslag til gennemførelsesretsakt om adgang til måle- og forbrugsdata mm.

Høringen vedrører EU-Kommissionens forslag til gennemførelsesretsakt om interoperabilitetskrav og ikke-diskriminerende og transparente procedurer for adgang til måle- og forbrugsdata.

17.02.2023 · Nyheder fra BL

17022023 - Ændring af driftsbekendtgørelsen - nye regnskabskrav vedr. aflønning af direktører og vederlag til organisationsbestyrelsesmedlemmer samt ny model for kapitalforvaltning

Ny model for kapitalforvaltning giver boligorganisationerne mulighed for at investere op til 30 pct. af afdelingernes henlæggelsesmidler i noterede aktier og virksomhedsobligationer. Landsbyggefonden vil varetage en tilsynsrolle i forhold til et løbende tilsyn med den enkelte boligorganisations forvaltede midler og investeringsstrategi. Med indførelse af nye regnskabskrav sikres bl.a. gennemsigtighed i investeringer og i boligorganisationernes aflønning af direktører og udbetaling af vederlag til organisationsbestyrelsesmedlemmer.

11.11.2022 · Nyheder fra BL

11112022 - Accelerering af VE-udbygning

EU-Kommissionen ønsker med forslaget ”Laying down a framework to accelerate the deployment of renewable energy” at strømline de nationale tilladelsesprocedurer for at fremme og fremskynde udbredelsen af ​​VE-anlæg.

04.11.2022 · Nyheder fra BL

04112022 - Fastsættelse af kriterier for elkundes brug af intern elektricitetsforbindelse

Hovedformålet med bekendtgørelsen er at fastsætte de kriterier, som skal være opfyldt, for at en elkunde kan bruge en intern elektricitetsforbindelse.

1 2 3 4 5
13
Søger du bolig? - Klik her