Høringssvar

Emne
Viser 1-10 af 122 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
11.11.2022 · Nyheder fra BL

11112022 - Accelerering af VE-udbygning

EU-Kommissionen ønsker med forslaget ”Laying down a framework to accelerate the deployment of renewable energy” at strømline de nationale tilladelsesprocedurer for at fremme og fremskynde udbredelsen af ​​VE-anlæg.

04.11.2022 · Nyheder fra BL

04112022 - Fastsættelse af kriterier for elkundes brug af intern elektricitetsforbindelse

Hovedformålet med bekendtgørelsen er at fastsætte de kriterier, som skal være opfyldt, for at en elkunde kan bruge en intern elektricitetsforbindelse.

04.11.2022 · Nyheder fra BL

04112022 - Bestemmelser om produktion, lagring, salg og deling af vedvarende elektricitet inden for fællesskab af VE-egenforbrugere

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser vedr. produktion, lagring, salg og deling af vedvarende elektricitet inden for et fællesskab af VE-egenforbrugere.

28.10.2022 · Nyheder fra BL

24102022 - Indefrysningsordningen for regninger på el, gas og varme for husstande og virksomheder

Bekendtgørelserne fastsætter hhv. ikrafttrædelsesdatoer for, hvornår lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger træder i kraft, og fastsættelse af bl.a. regler om renter og gebyrer, som skal dække de faktiske omkostninger, energivirksomheden har ved at administrere ordningen, reglerne for afdrag samt afmeldelse af indefrysningsordningen, energivirksomhedens oplysningsforpligtelser ved fraflytning mv.

30.09.2022 · Nyheder fra BL

30092022 - Definition af intern elektricitetsforbindelse i elforsyningsloven

Lovforslaget indebærer bl.a., at begrebet ’interne net’ defineres i elforsyningsloven og i den anledning skifter navn til ’intern elektricitetsforbindelse’.

28.09.2022 · Nyheder fra BL

28092022 - Fremskyndelse af den kommunale varmeplanlægning og klar besked om planerne for udrulning af fjernvarme til ejendomsejere med gas- eller oliefyr inden udgangen af 2022

Kommunerne skal i 2022 gennemføre en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i gasforsynede områder. Inden udgangen af 2023 skal der udarbejdes og godkendes projektforslag for fjernvarme, som skal udrulles inden udgangen af 2028. Cirkulæreskrivelsen gennemfører krav til og målsætninger om varmeplan, projektgodkendelse, udrulning af fjernvarme og klar besked til ejendomsejere med gas- eller oliefyr.

26.09.2022 · Nyheder fra BL

26092022 - Lempelse af den almindelige elafgift og midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023 mv.

Med lovforslaget foreslås bl.a. en lempelse af den almindelige elafgift midlertidigt til EU’s minimumssats på 0,8 øre pr. kWh i de første seks måneder af 2023 og midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023.

26.09.2022 · Nyheder fra BL

26092022 - Indefrysningsordning for stigende energiregninger

Lovforslaget indebærer, at husholdninger og virksomheder kan benytte indefrysningsordningen, såfremt el, gas- og fjernvarmepriserne ligger over en fastsat maksimalpris, og derved få henstand på udgifter over den fastlagte maksimalpris.

26.09.2022 · Nyheder fra BL

26092022 - Likviditetslån til indefrysning af højere energiregninger for husholdninger, virksomheder mv.

Lovforslaget indeholder en likviditetslåneordning til energivirksomheder og energiintensive virksomheder samt tilskud til boligforeninger og små fjernvarmeselskaber.

09.09.2022 · Nyheder fra BL

09092022 - Forhøjelse af maksimumbeløb

Med ændringen af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. sker der en her og nu indeksering af maksimumbeløbet, som ellers først skulle ske ved årsskiftet. Indeksreguleringen hæver maksimumbeløbet med omkring 5,5 %. Derudover skabes en hjemmel til, at kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden kan godkende skema B, selvom anskaffelsessummen overskrider maksimumbeløbet med op til 20 %.

1 2 3 4 5
13
Søger du bolig? - Klik her