Boliger

I den almene boligsektor er der godt 590.000 boliger. 20 pct. af den samlede boligmasse er almen.

Billede af BL_Vollsmose_121018_032 (1)

Fordeling af boligmassen

Der er i alt ca. 2.780.000 beboede boliger i Danmark. Omkring 20 pct. af boligmassen er almen. Det gør den almene boligsektor til den næststørste i Danmark, med knap 600.000 boliger.

 

Andel almene boliger ud af samlet antal boliger

De almene boliger fylder relativt mere i og omkring de store byområder. I de fem største byer findes de højeste andele i Aarhus og Aalborg, hvor knap 30 pct. af boligmassen er almen. I København er denne andel knap 20 pct. Almene boliger er non-profit og betalelig for brede befolkningsgrupper og dermed bidrager almene boliger til at gøre byerne mere blandede.

 

Størstedelen af de almene boliger er lejlighedskomplekser

Gennemsnitlig boligstørrelse fordelt på boligtype

 

Note: Tal fra Danmarks Statistik er fra 2023 og tal fra Landsbyggefonden er fra 2023. 

Kilde:  BL's egne beregninger på baggrund af Statistikbanken\BOL101 og Landsbyggefondens temastatistik "Boligerne i den almene boligsektor 2023".

Fil

Download dataen bag figurerne her

Download

Søger du bolig? - Klik her