Boligbyrde

Der er en variation i almene beboeres boligudgifter og indkomst efter familietype, socioøkonomisk status og geografi

Billede af COLOURBOX7159346

Boligudgifter og indkomst hos beboere

Den såkaldte boligbyrde viser, hvor stor en del af den disponible indkomst, som anvendes til boligudgifter. Den er forskellig på tværs af almene boligtyper.

 

Generelt er boligbyrden størst hos ældre i almene ældreboliger, hvor den udgør 34 pct. af indkomsten efter skat. For almene beboere i familieboliger udgør huslejen generelt en mindre del af indkomsten og knap en fjerdedel. I almene ungdomsboliger er boligbyrden 29 pct. 

 

Boligbyrde efter kommune

Der er regionale forskelle i den gennemsnitlige boligbyrde i almene boliger. Den gennemsnitlige almene boligbyrde er på 24 pct. og spænder fra 18 pct. til 34 pct. på tværs af kommuner.

Rådighedsbeløb og husleje efter familietype

Rådighedsbeløbet er den del af indkomsten, der er tilbage, når de faste udgifter er betalt. De faste udgifter dækker typisk over husleje, el-, vand og varmeregninger, forsikringer mv.

 

Rådighedsbeløb og huslejeniveau varierer efter faggruppe og familietype. Par med børn har i gennemsnit et højere rådighedsbeløb, indkomst- og huslejeniveau. Enlige uden børn har generelt et lavere rådighedsbeløb og indkomst, men også et lavere huslejeniveau.

 

Rådighedsbeløb og husleje efter indkomstgruppe

Rådighedsbeløb og huslejeniveau varierer også efter indkomstgruppe. Direktører har i gennemsnit et højere rådighedsbeløb og huslejeniveau, mens studerende og lavtlønnede generelt har et lavere rådighedsbeløb og huslejeniveau.

 

Boligbyrde efter kommune og familietype

Den gennemsnitlige almene boligbyrde varierer efter familietype. Enlige har generelt en højere boligbyrde end par, og boligbyrden er lavere for personer med børn.

 

Enlige med børn har en gns. almen boligbyrde på 29 pct, mens den almene boligbyrde for enlige uden børn i gns. ligger på 30 pct. Par med børn har en gns. almen boligbyrde på 18 pct., og boligbyrden for par uden børn ligger i gns. på 20 pct.

 

Boligbyrden for almene boliger varierer også på regionalplan efter familietype. For enlige med børn spænder den almene boligbyrde fra 22 pct. til 33 pct. på tværs af kommuner, og for enlige uden børn strækker boligbyrden fra 24 pct. til 37 pct. For par med børn spænder boligbyrden fra 14 pct. til 24 pct. på tværs af kommuner, og for par uden børn strækker boligbyrden fra 14 til 27 pct.

 

Rådighedsbeløb, husleje og budgetter efter familietype og aldersgruppe

Huslejeniveau og minimums- og referencebudget er højere for enlige med børn end enlige uden børn og det resterende rådighedsbeløb mindre. Tilsvarende for par med børn er rådighedsbeløb og minimums- og referencebudgetter lavere end hos par uden børn, og det resterende rådighedsbeløb mindre.

 

Familietypernes huslejeniveau og rådighedsbeløb vokser i takt med alderen og minimums- og referencebudgetterne falder.

Note: 2021-tal.

Fil

Download dataen bag figurerne her

Download
Søger du bolig? - Klik her