Fordelingen af overførselsindkomstmodtagere på ydelsestype

Billede af COLOURBOX25470459 Cut

Note: Andelen af de 18-64-årige på offentlige overførselsindkomster i det pågældende år opdelt efter følgende kategorier: 1) kontanthjælpsmodtagere (inkl. modtagere af uddannelseshjælp og integrationsydelse), 2) modtagere af SU, 3) personer på førtidspension m.m. (ressourceforløb, fleksjob, (for)revalidering), 4) modtagere af efterløn (inkl. overgangs- og fleksydelse), 5) modtagere af dagpenge (inkl. sygedagpenge, jobafklaring og orlov). Personerne bliver kategoriseret som modtagere af en bestemt ydelsestype, hvis de modtager denne overførselsindkomst i mindst fire sammenhængende uger. For personer, der har været på flere forskellige overførselsindkomster i mindst fire uger i træk i løbet af det samme år, medtages det første forløb. Indikatoren er beregnet på baggrund af BEF-registret sammenkoblet med DREAM-databasen. Periode: 2010-2021.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.

Søger du bolig? - Klik her