Fordelingen af beskæftigede på stillinger

Billede af COLOURBOX25470459 Cut

Note: Fordelingen af beskæftigede i alderen 18-64 år efter deres arbejdsstilling defineret vha. disco-koder for beskæftigelsen. Fordelingen medtager kun beskæftigede i november året før og opdeler stillinger i fem kategorier: 1) arbejde på ledelsesniveau, 2) arbejde, der forudsætter viden på det højeste/mellem niveau; 3) kontor-, kundeservice-, service- og salgsarbejde; 4) arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, håndværkspræget arbejde, operator- og monteringsarbejde samt transportarbejde og andet manuelt arbejde, 5) ukendt. Indikatoren er beregnet pba. BEF-registret sammenkoblet med RAS-registret. Periode: 2010-2021.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.

Søger du bolig? - Klik her