Fordelingen af beskæftigede på brancher

Billede af COLOURBOX25470459 Cut

Note: Fordelingen af beskæftigede i alderen 18-64 år efter deres hovedbranche for beskæftigelsen. Fordelingen medtager kun beskæftigede i november året før og omfatter både lønmodtagere og selvstændige. Opdelingen er udført efter 21 hovedbranchegrupper i DB07, hvoraf 10 udvalgte hovedbranchegrupper medtages i indikatoren, og restgruppen er aggregeret i ”Andre brancher”. Indikatoren er beregnet pba. BEF-registret sammenkoblet med RAS-registret. Periode: 2010-2021.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.

Søger du bolig? - Klik her