Antallet af år med arbejdsmarkedserfaring for 40-årige

Billede af COLOURBOX25470459 Cut

Note: Det gennemsnitlige antal år en 40-årig har været registreret som beskæftiget i løbet af de sidste 10 år. Hvorvidt personen har været i beskæftigelse (lønmodtager eller selvstændig) er målt ultimo november ti år tilbage i tid. Personer som ikke har opholdt sig i Danmark i ti år i træk medtages ikke. Indikatoren er beregnet pba. BEF-registret sammenkoblet med RAS-registret. Periode: 2010-2021.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.

Søger du bolig? - Klik her