Andelen af voksne i aktivering

Billede af COLOURBOX25470459 Cut

Note: Indikatoren beregnes hhv. for modtagere af kontanthjælp og dagpenge. Personerne kategoriseres som modtagere af kontanthjælp eller dagpenge, hvis de modtager denne overførselsindkomsttype i mindst fire sammenhængende uger. For personer der både har været på dagpenge og kontanthjælp i mindst fire uger i træk i løbet af det samme år, medtages det første forløb. Ydelsesmodtagere i hhv. løntilskud, praktik og uddannelse identificeres ved, at mindst en af ydelseskoder i DREAM-databasen i pågældende år svarer til, at kontanthjælp og dagpenge var udbetalt samtidigt med deltagelse i ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik i enten den offentlige eller den private sektor eller i uddannelse. Indikatoren er beregnet pba. BEF-registret sammenkoblet med DREAM-databasen. Periode: 2010-2021.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.

Søger du bolig? - Klik her