Andelen af langvarige på overførselsindkomst

Billede af COLOURBOX25470459 Cut

Note: Andelen af de 18-64-årige i det pågældende år, som har modtaget overførselsindkomst i mindst 52 sammenhængende uger af året (fx modtagere af dagpenge, kontanthjælp, førtidspensionister, personer på efterløn m.v.). SU-modtagere medtages ikke. Overførselsindkomstmodtagerne er opdelt i tre kategorier, der angiver hvor mange år i træk de har modtaget overførslerne: mindst et år, to til fem år og over fem år. I DREAM-databasen registreres den enkelte som overførselsmodtager i en uge, hvis personen har modtaget overførselsindkomst mindst én dag i denne uge. Data for uge 53 medtages ikke i de år, hvor der er 53 uger. Indikatoren er beregnet pba. BEF-registret sammenkoblet med DREAM-databasen. Periode: 2015-2021.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.

Søger du bolig? - Klik her