Andelen af 28-29-årige med en videregående sundhedsfaglig uddannelse

Billede af COLOURBOX8475179

Note: Andelen af 28-29-årige, der har afsluttet en sundhedsfaglig videregående uddannelse. Videregående uddannelser omfatter KVU, MVU, LVU samt forskeruddannelser. Sundhedsfaglige uddannelser omfatter lægevidenskab, odontologi, farmaci, syge- og sundhedsleje, jordemodervidenskab, ergo- og fysioterapi o.l. Indikatoren er beregnet pba. BEF-registret sammenkoblet med UDDA-registret. Periode: 2010-2021.

Søger du bolig? - Klik her