Andelen af 28-29-årige med en videregående STEM-uddannelse

Billede af COLOURBOX8475179

Note: Andelen af 28-29-årige, der har afsluttet en videregående uddannelse inden for STEM-fagdiscipliner. STEM er en forkortelse for Science, Technology, Engineering og Mathematics. Indikatoren er beregnet ud fra personernes bopæl som 20-årig. Videregående uddannelser omfatter KVU, MVU, LVU samt forskeruddannelser. Indikatoren er beregnet på baggrund af BEF-registret sammenkoblet med UDDA-registret. Periode: 2019-2022.

Søger du bolig? - Klik her