Andelen af 28-29-årige med en kompetencegivende uddannelse

Billede af COLOURBOX8475179

Note: Andelen af 28-29-årige, der har afsluttet en erhvervskompetencegivende (dvs. en erhvervsfaglig eller en videregående) uddannelse. Indikatoren er beregnet ud fra personernes bopæl som 20-årig. Videregående uddannelser omfatter KVU, MVU, LVU samt forskeruddannelser. Indikatoren er beregnet på baggrund af BEF-registret sammenkoblet med UDDA-registret. Periode: 2019-2022.

Søger du bolig? - Klik her