Andelen af 25-årige, som bryder en negativ uddannelsesarv

Billede af COLOURBOX8475179

Note: Andelen af personer, der er 25 år, som har afsluttet mindst én ungdomsuddannelse, og hvis forældre begge har en grundskoleuddannelse eller et ukendt uddannelsesniveau som den højest fuldførte uddannelse. Hvis kun en forælder opholder sig i landet anvendes uddannelsesoplysninger for denne forælder til at definere barnets baggrund. Forældrenes uddannelse samt bopæl opgøres, da barnet er 16 år. Medbragte uddannelser er medtaget. Indikatoren er beregnet på baggrund af BEF-registret sammenkoblet med UDDA-registret. Periode: 2019-2022.

Søger du bolig? - Klik her