Andelen af 15-24-årige i NEET-gruppen

Billede af COLOURBOX8475179

Note: Andelen af 15-24-årige uden tilknytning til beskæftigelse eller uddannelse. Definitionen lægger sig tæt op ad den, som Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed bruger. Beregningen er baseret på gruppen, der som minimum har afsluttet 8. klasse i Danmark. Unge i NEET-gruppen er karakteriseret ved, at de bl.a. ikke længere er under uddannelse, og at de ikke har mindst 78 timers månedlig beskæftigelse og heller ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Selvstændige og et mindre antal unge på førtidspension o.l. ydelser indgår ikke i NEET. Se den detaljerede afgrænsning under Indenrigs- og Boligministeriet: https://benchmark.dk/analyser/dagtilbud-skole-og-uddannelse/unge-uden-uddannelse-eller-beskaeftigelse. Indikatoren er beregnet på baggrund af data fra BEF-, UDDA- og BFL-registrene, samt KOTRE, DREAM-databasen og RAS-registret. Periode: 2010-2021.

Søger du bolig? - Klik her