Antallet af lægebesøg

Billede af COLOURBOX2220930

Note: Det gennemsnitlige antal lægebesøg er beregnet som det samlede antal lægebesøg i løbet af et år blandt de personer, der bor i det pågældende område, divideret med antallet af personer i området ultimo året. Antallet af lægebesøg er opdelt i besøg hos tandlæger, psykologer, almen praktiserende læger og speciallæger. Besøg ifm. briller er ekskluderet. Fodterapi er også ekskluderet pga. skift i registreringspraksis. Indikatoren er beregnet pba. BEF-registret sammenkoblet med SSKO-registret. Periode: 2010-2021.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.

Søger du bolig? - Klik her