Antallet af dage indlagt på hospital

Billede af COLOURBOX2220930

Note: Det samlede antal dage personer i det pågældende område har været indlagt (somatiske og psykiatriske indlæggelser) på de offentlige hospitaler divideret med antallet af personer i området ultimo året. Hvis der er overlappende forløb, medtages samme indlæggelsesdag kun en gang i beregningen. Indikatoren er beregnet pba. oplysninger fra Landspatientregistret koblet på BEF-registret. Periode: 2010-2019.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.

Søger du bolig? - Klik her