Den gennemsnitlige forældreindkomst blandt skolekammerater

Billede af COLOURBOX35485436

Note: Den gennemsnitlige bruttoindkomst for forældre blandt skolekammerater i 1.-9. klasse er beregnet som et simpelt gennemsnit af forældrenes personindkomster. For børn med kun en forælder vil dennes indkomst indgå direkte. Herefter beregnes gennemsnittet på skoleniveau. Skoler med færre end 30 elever medtages ikke i beregningen. Hvert barn tildeles den gennemsnitlige forældreindkomst blandt skolekammerater i det pågældende år (derved indgår barnet selv i beregningen). For børn, der skifter skole, anvendes andelen for den skole, hvor barnet har været længst i løbet af det pågældende år. Indikatoren beregnes som gennemsnittet af disse indkomster for skolebørn bosat i hver af områderne. Indikatoren er opgjort i 2021-priser, og er beregnet pba. IND-registret sammenkoblet med BEF-registret og KOTRE. Periode: 2010-2021.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.

Søger du bolig? - Klik her