Andelen af skolekammerater med ufaglærte forældre

Billede af COLOURBOX35485436

Note: Andelen af skolebørn i 1.-9. klasse, hvis begge forældre højest har en grundskoleuddannelse eller et ukendt uddannelsesniveau. Skoler med færre end 30 elever medtages ikke i beregningen. Hvert barn tildeles andelen af skolekammerater med ufaglærte forældre for det pågældende år (derved indgår barnet selv i beregningen). For børn, der skifter skole, anvendes andelen for den skole, hvor barnet har været længst i løbet af det pågældende år. Indikatoren beregnes som gennemsnittet af disse andele for skolebørn bosat i hver af områderne. Medbragte uddannelser er medtaget. Indikatoren er beregnet pba. UDDA-registret sammenkoblet med BEF-registret og KOTRE. Periode: 2010-2021.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.

Søger du bolig? - Klik her