Andelen af skolebørn med mindst 2 i dansk og matematik

Billede af COLOURBOX35485436

Note: Andelen af 9. klasses elever, der opnår mindst 2 i karaktergennemsnit i dansk og matematik ved lovbundne adgangsprøver, som har været til alle lovbundne prøver i disse fag. Personer i specialklasser medtages ikke samt personer, der mangler alle karakterer i dansk eller matematik. Dertil afgrænses populationen til de 14-20-årige. Indikatoren er beregnet pba. UDFK-registret sammenkoblet med BEF-registret. Karaktergennemsnittet beregnes efter formlen under Børne og Undervisningsministeriet: https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/adgang-og-optagelse/gennemsnit. Periode: 2012-2021.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.


Søger du bolig? - Klik her