Andelen af børn med dømte forældre

Billede af COLOURBOX35485436

Note: Andelen af personer under 18 år, der har forældre, som er dømt for kriminalitet inden for det seneste år. Forældrene er dømt efter straffeloven, loven om euforiserende stoffer eller våbenloven. Personer, som er blevet frifundet, medtages ikke som dømte. Indikatoren er beregnet pba. KRAF-registret sammenkoblet med BEF-registret. Periode: 2010-2021.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.

Søger du bolig? - Klik her