Uddannelsesstatus blandt til- og fraflyttere

Billede af COLOURBOX18971691

Note: Uddannelsesstatus blandt dem, som er 65 år eller derover, der hhv. til- og fraflytter områderne i det pågældende år. En flytning er defineret som et adresseskift mellem to sammenhængende år inden for Danmark. Højtuddannede består af personer med KVU, MVU, LVU samt forskeruddannelse. Lavtuddannede er personer med bestået grundskole eller ukendt. Ungdomsuddannede har bestået erhvervsuddannelse og/eller gymnasial uddannelse. Indikatoren er beregnet på baggrund af BEF-registret sammenkoblet med UDDA-registret. Periode: 2010-2021.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.

Søger du bolig? - Klik her