Seniorer med fysisk eller psykisk handicapdiagnose

Billede af COLOURBOX18971691

Note: Andelen af personer, som er 65 år eller ældre, der har mindst en diagnose relateret til en fysisk eller en psykisk funktionsnedsættelse registreret i løbet af de sidste 15 år i det offentlige hospitalsvæsen. Diagnosekoder er udvalgt efter VIVE´s opgørelse af funktionsnedsættelser: https://www.vive.dk/media/pure/15314/4580959. Indikatoren er beregnet på baggrund af BEF-registret sammenkoblet med administrative oplysninger og diagnoser fra Landspatientregister. Data omfatter indlæggelser, ambulante og skadestuebesøg ifm. behandlinger af både somatiske og psykiatriske sygdomme. Periode: 2010-2019.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.

Søger du bolig? - Klik her