Indkomstniveau blandt til- og fraflyttere

Billede af COLOURBOX18971691

Note: Indkomstniveau (personlig bruttoindkomst) blandt dem, som er 65 år eller derover, der hhv. til- og fraflytter områderne i det pågældende år. En flytning er defineret som et adresseskift mellem to sammenhængende år inden for Danmark. Indikatoren er opgjort i 2022-priser, og er beregnet på baggrund af BEF-registret sammenkoblet med IND-registret. Periode: 2010-2021.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.

Søger du bolig? - Klik her