Formue og gæld pr. person

Billede af COLOURBOX18971691

Note: Den gennemsnitlige formue og gæld for personer, som er 65 år eller ældre. Der er fem kategorier af formue og gæld i alt: A - reale aktiver (fast ejendom og biler), B (+D) - finansiel formue og opsparing i egen virksomhed, C - pensionsformue, E - prioriteret gæld, F - ikke-prioriteret gæld. Indikatoren er opgjort i 2022-priser. Indikatoren er beregnet på baggrund af BEF-register sammenkoblet med FORMGELD-register. Periode: 2015-2021.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.

Søger du bolig? - Klik her