Husstandsindkomsten pr. person i familier med børn i førskolealderen

Billede af COLOURBOX1249400

Note: Den gennemsnitlige ækvivalerede disponible indkomst pr. capita for husstande med børn på 6 år eller derunder. Den ækvivalerede disponible indkomst beregnes af Danmarks Statistik på familie-niveau ved at vægte den samlede families disponible indkomst efter en ækvivalensskala, som tager hensyn til antal børn og voksne i familien. Indikatoren er opgjort i 2022-priser, og er beregnet på baggrund af BEF-registret sammenkoblet med IND-registret. Periode: 2010-2022.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.


Søger du bolig? - Klik her