Husstandsformue og -gæld pr. person i familier med børn i førskolealderen

Billede af COLOURBOX1249400

Note: Den gennemsnitlige formue og gæld divideret med antal personer (inkl. børn) i husstanden for husstande med børn på 6 år eller derunder. Der er fem kategorier af formue og gæld i alt: A - reale aktiver (fast ejendom og biler), B (+D) - finansiel formue og opsparing i egen virksomhed, C - pensionsformue, E - prioriteret gæld, F - ikke-prioriteret gæld. Indikatoren er opgjort i 2022-priser, og beregnet på baggrund af BEF-registret sammenkoblet med FORMGELD-registret. Periode: 2015-2021.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.

Søger du bolig? - Klik her