Andelen af børn med handicapdiagnose i familier med børn i førskolealderen

Billede af COLOURBOX1249400

Note: Andelen af børn, der er 6 år eller derunder, som har mindst én diagnose relateret til en fysisk eller en psykisk funktionsnedsættelse, der er registreret siden barnets fødsel i det offentlige hospitalsvæsen. Diagnosekoder er udvalgt efter VIVE’s opgørelse over funktionsnedsættelser: https://www.vive.dk/media/pure/15314/4580959. Indikatoren er beregnet på baggrund af BEF-registret sammenkoblet med administrative oplysninger og diagnoser fra Landspatientregistret. Periode: 2010-2019.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.


Søger du bolig? - Klik her