Andelen af børn, hvor begge forældre er ufaglærte i familier med børn i førskolealderen

Billede af COLOURBOX1249400

Note: Andelen af børn, der er 6 år eller derunder, med to ufaglærte forældre. Ufaglærte defineres som personer med højest en grundskoleuddannelse eller et ukendt uddannelsesniveau. Indvandrers medbragte uddannelser er medtaget. Børn, hvor kun en eller ingen af forældrene er registreret i Danmark, medtages ikke i beregning. Indikatoren er beregnet på baggrund af BEF-registret sammenkoblet med UDDA-registret. Periode: 2010-2022.

 

Klik her for at læse mere om områdetyperne inden for den almene sektor.


Søger du bolig? - Klik her