Beregner af gevinst ved beskæftigelse

Beregneren viser gevinsten for de offentlige kasser, når en person, som har modtaget offentlige overførsler i minimum et år, opnår mindst seks måneders lønnet ustøttet beskæftigelse i det efterfølgende år.

Billede af Ydelsesberegneren Billede

Kilde: BL's egne beregninger pba. registerdata.

Klik her for at læse metodebeskrivelsen. Beregnet i 2020-priser pba. 2019-2020 tal.

Du kan se den offentlige gevinst opdelt efter køn, sundhedsstatus og etnicitet, ved at downloade nedenstående filer. Der vises en betydelig forskel i gevinsten eller overførsler mellem grupperne.

Download yderligere opdelinger

Her kan du dowloade dashboards med yderligere opdelinger efter køn, sundhedsstatus og etnicitet. Opgørelsen er kun lavet for de ydelser, hvor der er en betydelig forskel i overførslerne modtaget eller gevinsten mellem de to grupper.


Søger du bolig? - Klik her