Boliger

I den almene boligsektor er der godt 580.000 boliger. Omkring 20 pct. af den samlede boligmasse er almen.

Billede af Finlandsparken 071.jpg

Fordeling af boligmassen

I alt er der ca. 2.700.000 beboede boliger i Danmark. Omkring 20 pct. af boligmassen er almen. Det gør den almene boligsektor til den næststørste i Danmark, med ca. 555.000 beboede almene boliger. Herudover er der knap 25.000 almene boliger, som er ubeboede.   

Andel almene boliger ud af samlet antal boliger

De almene boliger fylder relativt mere i og omkring de store byområder. I de fem største byer findes de højeste andele i Aarhus og Aalborg, hvor knap 30 pct. af boligmassen er almen. I København er denne andel 20 pct. Almene boliger er non-profit og betalelig for brede befolkningsgrupper og dermed bidrager almene boliger til at gøre byerne mere blandede.

Størstedelen af de almene boliger er lejlighedskomplekser

Gennemsnitlig boligstørrelse fordelt på boligtype

Note: 2019-tal.

Kilde:  BL's egne beregninger pba. data fra Danmarks Statistik, herunder BOL101 og registerdata, og Landsbyggefondens temastatistik "Boligerne i den almene boligsektor 2019".

Fil

Download dataen bag figurerne her

Download

Søger du bolig? - Klik her