BL og KL: Styrk borgernære sundhedsindsatser i almene boligområder

Der er brug for nytænkning, som kan bringe det nære sundhedsvæsen helt tæt på borgernes hverdag. Den almene boligsektor har en omfattende boligmasse i alle landets kommuner, som er et oplagt sted at afprøve, hvordan sundheds- og plejeindsatser kan rykke helt tæt på borgerne.

Billede af Pedel Med Social Funktion I Alment Boligområde3

De almene boligområder huser én million mennesker i 600.000 boliger i landets kommuner. Med denne infrastruktur kan vi bidrage betydeligt til at styrke sundhedsindsatsen tæt på borgernes hverdag – dér hvor vi bor. KL og BL er enige om, at vi bør udnytte og udbygge potentialer i den almene boligsektor for at understøtte den nære sundhedsindsats og ældreplejen.

 

Behovet for forebyggelse, behandling og pleje kan ikke dækkes ved at gøre mere af det samme. Det kræver, at vi inddrager andre samfundsressourcer. Derfor er vi nødt til at udvikle et nært sundhedsvæsen, hvor civilsamfundet, lokale netværk og borgerne spiller en langt større rolle end i dag. Det kræver, at vi skaber bedre rammer for fællesskaber og civil handlekraft.

 

KL og BL foreslår, at den fysiske og menneskelige infrastruktur i lokalsamfundene udbygges og tænkes med, som en del af det bærende fundament for fremtidens nære sundhedsvæsen. Og dermed også tilgodeses med de investeringer, der skal til, for at vi kommer i mål.

 

KL og BL har derfor en opfordring til regeringen og Folketinget: Den kommende boligaftale bør tænkes sammen med den kommende sundhedsreform.

PDF Fil

Politiske anbefalinger

Download

Søger du bolig? - Klik her